FORBEREDT: standarder som verktøy for en datadrevet, bærekraftig matproduksjon

Arrangementsansvarlig : NCE Heidner Biocluster

FORBEREDT: standarder som verktøy for en datadrevet, bærekraftig matproduksjon

3. april 2024

Webinar/Microsoft Teams 13:00-14:00

Påmelding

Foredragsholder i denne månedens FORBEREDT-webinar er Sigridur Thormodsdottir som er prosjektleder i Standard Norge og ansvarlig for program på sirkulær økonomi.

På webinaret vil vi få en kort innføring i standardisering og hvordan dette vil være et nyttig verktøy for økt bærekraft og konkurransekraft. Vi får høre mer om et internasjonalt initiativ for å bruke standarder i utviklingen av et mer bærekraftig og digitalt landbruk og matsystem: Data-Driven Agrifood Systems.

Standardisering er velkjent verktøy i utviklingen av konkurransedyktige og lønnsomme næringer. Eksempelvis i Norge har olje og gassnæringen og havbruksnæringen brukt standarder aktivt og posisjonert norsk kompetanse og teknologi som verdensledende. I Norge finnes det mye erfaring, kunnskap og teknologi som fremmer bærekraftig landbruk og matproduksjon. Ved å delta i det internasjonale standardiseringsarbeidet kan Norge påvirke kommende standarder som vil skape rammer for fremtidens landbruksteknologi og matproduksjon. Deltakelse fra starten gir muligheter til å være med i utformingen og ledelsen av arbeidet og være med på å skape norske konkurransefortrinn. Vi får høre om prosessen og hva det vil kreve å delta. 

Nicolas Tourrenc og Standard Norge Sigridur Thormodsdottir er prosjektleder i Standard Norge og ansvarlig for program på sirkulær økonomi.

Sigridur Thormodsdottir er pådriver for økt norsk deltakelse i det europeiske- og internasjonale standardiseringsarbeid og ønsker å se aktører innenfor norsk landbrukssektor aktive og ledende i det arbeidet. Hun kjenner godt til utfordringene og mulighetene for norske agrifoodtech-bedrifter gjennom sin tidligere rolle som leder for biobaserte næringer i Innovasjon Norge. Tidligere var Sigridur senior innovation rådgiver hos Nordic Innovation, ansvarlig for prosjektportefølje på grønn næringsutvikling i Norden.

Sigridur er BSc i Biologi fra University of Iceland, 1991 og har MBA grad fra Norwegian Business School 2001. 

Standard Norge utvikler og forvalter standarder, og er den ledende aktøren på nasjonal og internasjonal standardisering i Norge. Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og telestandardisering. Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og sikrer at norske interesser blir ivaretatt når nye standarder utarbeides internasjonalt.

 Arrangementet er åpent og kostnadsfritt for medlemmer i NCE Heidner Biocluster og virksomheter tilknyttet Agrifoodtech Norway

Meld deg på

Påmeldingsfristen for dette arrangementet er utløpt, og du kan dessverre ikke melde deg på.

FORBEREDT-webinarene er en del av en serie korte og konsise foredrag rettet mot ledere og nøkkelpersoner som ønsker å være «forberedt» på endringene som følger med samfunnets økte fokus på klima og bærekraft. Forberedt-webinarene arrangeres den første onsdagen i hver måned.

Kommende arrangementer
Sett av datoen! Land møter hav-fôrum 18. september på Gardermoen 
Fotokred_hvit Land møter Hav
Sett av datoen! Land møter hav-fôrum 18. september på Gardermoen 

18. september 2024 Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport
10:00-16:00

Se program
Finansieringshjelp til ditt prosjekt
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
Finansieringshjelp til ditt prosjekt

Fortløpende

Se program

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS