NCE Heidner Biocluster med innspill til strategi for sirkulær økonomi

I forbindelse med regjeringens arbeid med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi, sendte klyngeadministrasjonen på vegne av NCE Heidner Biocluster, inn et innspill i starten av juni.

Publisert 12. juni 2020
Revidert 23. juni 2020
Skrevet av Brit
NCE Heidner Biocluster med innspill til strategi for sirkulær økonomi
Fotokred_hvit www.rakelberg.com

Da Landbruks- og matdepartementet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet tidligere denne våren arrangerte «Innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi», ble klyngeadministrasjonen invitert til å holde innlegg.

Det skriftlige innspillet som ble sendt i starten av juni, utdyper det muntlige innlegget og trekker også opp et par tilleggsmomenter.

Resultatet av arbeidet med en nasjonal strategi for sirkulær økonomi er viktig for NCE Heidner Biocluster. Svært mange av klyngens medlemsvirksomheter er, og vil være, sentrale i videreutviklingen av en sirkulær bioøkonomi. Virksomhetene har over mange år lagt grunnlaget som gjør at vi i Norge har biologisk råstoff som er trygge og av høy kvalitet, og en velfungerende verdikjede med godt samarbeid, høy tillitt og transparens.

I tillegg har vi innovative virksomheter som ser mulighetene for nye produkter og tjenester ved å utnytte både egne og andres restressurser. Det er viktig at myndighetene legger til rette for økt verdiskaping og utvikling av nye bærekraftige næringer. Overgangen til en sirkulær økonomi vil kreve stor endringsvilje, og vi håper strategien som skal lanseres mot slutten av året, reflekterer dette.

Flere av klyngens medlemsvirksomheter har bidratt til innspillet gjennom å dele utfordringer og ønsker for utviklingen av en sirkulær økonomi. Vi takker alle som har bidratt, og håper innspillet langt på vei gir konkrete og nyttige anbefalinger til regjeringen, som de aller fleste av klyngens medlemmer kan stille seg bak.

Les mer

Kontaktperson
Brit Rønning Johansen, prosjektleder innovasjon og bærekraft.

Kom med innspill
Regjeringen har opprettet en nettside for arbeidet med strategi for sirkulær økonomi. Her vil også alle innspill publiseres.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS