Klyngeprosjekt får millionstøtte til å teste blåskjell i kyllingfôr

Et blågrønt prosjekt med utspring fra Land møter Hav har mottatt 12 millioner i støtte fra Forskningsrådet for å utvikle blåskjell som ny fôrråvare til kylling. Hvis prosjektet lykkes kan Norge gå fra å være importør til eksportør av fôrråvarer.

Publisert 13. oktober 2022
Revidert 14. oktober 2022
Skrevet av Siv
Klyngeprosjekt får millionstøtte til å teste blåskjell i kyllingfôr
Fotokred_hvit Ocean Forest
Blåskjell kan bli en ny industri og fôrråvare for kylling

Selv i et godt kornår importerer Norge over 60 prosent av proteinet til norske husdyr. 

Samarbeidsprosjektet med utspring fra Land møter Hav tar sikte på å erstatte importerte proteinråvarer som soya og maisgluten med protein fra norskprodusert blåskjell.    

– Dette er et ordentlig blågrønt prosjekt hvor vi ser om det er mulig å redusere importen av proteiner til dyrefôr, sier Elise Sæle Dahle, initiativtaker og prosjektutvikler for Land møter hav.

Les mer: Blåskjell 2.0 – begynnelsen på en ny industri

Blåskjell er en unik råvare 

De små mørke skjellene har flere egenskaper som gjør dem til en råvare med stort potensial. Blåskjell filtrerer havvannet langs kysten og tar effektivt opp karbon, nitrogen og fosfor.

I tillegg til å være en naturlig rensemaskin er blåskjell en verdifull kilde til protein. 

– Både bløtdelen og skallet inneholder verdifulle næringsstoffer. 1000 tonn rå blåskjell tar opp 143 tonn nitrogen, 1,15 tonn fosfor og 85 tonn karbon. Blåskjellprotein er derfor en fullverdig erstatning til importerte proteinråvarer, forklarer prosjektlederen. 

Gode resultater fra våre naboland  

Selv om det ikke eksisterer noe industrielt oppdrett av blåskjell til fôrproduksjon i Norge i dag, har tidligere forskning vist at det kan brukes i fôr til fjørfe, griser og laks.

– Sverige og Danmark har gjort flere dyreforsøk med blåskjell som fôringrediens til verpehøns, slaktekylling og svin med lovende resultater, sier Sæle Dahle. 

Samarbeid er nøkkelen til suksess

Prosjektet springer ut av initiativet Land møter hav, som har som formål å skape flere samarbeid mellom blå og grønn sektor. 

Land møter hav eies av NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea, Biotech North og NCE Heidner Biocluster. Industripartnerne i prosjektet er Fiskå Mølle, Lerøy Ocean Forest, Eide Fjordbruk, Norforsk, Animalia og Nortura.

– Partnerne representerer hele verdikjeden. Aktører helt fra produksjon til marked samarbeider for å håndtere utfordringer som vanligvis oppstår underveis i slike innovasjonsprosesser. Ved å samarbeide reduserer vi den individuelle risikoen for hvert selskap, og vi tar ned mange av barrierene som vil oppstå når en ny industri skal skaleres, forteller Sæle Dahle.

Vil øke Norges evne til selvforsyning

Målet med prosjektet er at lokalproduserte blåskjellprotein kan bidra til å øke selvforsyningen, og til å etablere en ny næring rundt blåskjell som fôrråvare i Norge. 

Prosjektet svarer på utlysningen Bærekraftig fôr til fisk og landdyr – fra idé til marked fra Norges forskningsråd.

– Sett i lys av regjeringens uttalte samfunnsoppdrag om at alt fôr til husdyr og oppdrettsfisk skal være bærekraftig, er BlueMusselFeed et prosjekt som også følger opp det, avslutter Sæle Dahle.

Om prosjektet

BlueMusselFeed er et samarbeidsprosjekt mellom Fiskå Mølle, Ocean Forest (eiet av Lerøy Seafood og Bellona), Eide Fjordbruk, Norforsk, Animalia, Nortura, Land møter hav, NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, Blue Legasea og Biotech North.

Fakta om blåskjell til fôr 

·  Kan høstes hvert år  

·  Blåskjell erstatter fiskemel, maisgluten og soya – fôrråvarer vi importerer i dag.  

·  Behovet vårt er ca. 42.000 tonn proteinråvare. Det betyr at vi må dyrke over 800.000 tonn blåskjell. 


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS