Støtte fra Innovasjonsrammen løfter samarbeidsprosjekt

I 2018 fikk SpermVital 300.000 kroner i støtte fra Innovasjonsrammen. Dette er en støtteordning der Innovasjon Norge ønsker å stimulere små og mellomstore klyngebedrifter til å samarbeide om å utvikle ideer til nye innovasjonsprosjekter.

Publisert 15. juli 2020
Revidert 15. juli 2020
Skrevet av linda-theres
Støtte fra Innovasjonsrammen løfter samarbeidsprosjekt
Fotokred_hvit Rakel J. Berg
SpermVital har patentert og kommersialisert en ny teknologi for kunstig sædoverføring

SpermVital som er et datterselskap av Geno SA fikk høsten 2018 midler til å implementere in vitro fertilisering som metode for dokumentasjon og kvalitet.

Har patentert ny teknologi

Støtte fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektidé fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risikofinansiering fra virkemiddelapparatet.

SpermVital har patentert og kommersialisert en ny teknologi for kunstig sædoverføring der spermier immobiliseres i geler av alginat, som gradvis løses opp og frigir befruktningsdyktige spermier over tid etter inseminering. Dette gjør tidspunktet for inseminasjon mindre kritisk enn ved tradisjonell inseminasjon.

Samarbeid i klyngen

På tross av en vellykket implementering av SpermVitals teknologi i industriell produksjon av inseminasjonsdoser er produksjonsprosessen fortsatt krevende.

Målet er at prosessen med immobilisering og produksjon blir så enkel at kundene selv kan produsere sæddoser med teknologien. Alle forbedringer krever dokumentasjon av effekt og kvalitet før implementering.

Gjennom samarbeid med to av medlemmene i klyngen ønsker SpermVital å ta i bruk in vitro fertilisering (IVF) for å dokumentere spermienes befruktningsevne, samt for å skille ulike antatte forbedringer slik at feltforsøkene med inseminasjon blir mest mulig målrettet for dokumentasjon av kvalitet. BioBank AS bidrar med kompetanse innen moleklærbiologi og cellebiologi, samt uttak av blasomerer for genetiske analyser. Høgskolen i Innlandet, institutt for bioteknologi, bidrar med IVF laboratorium, kompetanse innen cellebiologi og celledyrking samt kompetanse innen spermatologi.

Prosjektresultatet skal benyttes til å nå målet om at kunder selv kan produsere sæddoser med SpermVitals teknologi, og dermed føre til et betydelig større markedspotensial enn dagens. Videre har prosjektet som mål å etablere biopsi av embryo som en metode for derved å utvide BioBanks tilbud om tjenester.

Teknologien gir brukerne potensielt store besparelser i form av redusert behov for arbeidskraft, samt i form av økt fruktbarhet i avlsarbeidet. SpermVitals teknologi brukes i dag til kunstig sædoverføring på storfe, og inseminasjonsdoser produsert med SpermVitals teknologi selges i en rekke land i Europa i tillegg til i Norge.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS