Store muligheter i å søke innovasjonsmidler fra EU

EU setter av mange milliarder årlig til grønne innovasjon- og forskningsprosjekter. Også norske bedrifter kan søke støtte. NCE Heidner Biocluster bistår medlemsbedriftene gjennom hele søknadsprosessen.

Publisert 6. desember 2022
Revidert 18. januar 2023
Skrevet av Siv
Store muligheter i å søke innovasjonsmidler fra EU
Fotokred_hvit Unsplash: Francois Genom
Illustrasjonsbilde: Klyngen får EU-rådgiver.

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa skal frem til 2027 dele ut hele 95 milliarder euro for å fremme grønn forskning og innovasjon i Europa. I tillegg finnes det en rekke andre små og store støtteordningen i EU-systemet. 

Linn Dybdahl er NCE Heidner Bioclusters EU-rådgiver og har god oversikt over de ulike støtteordningene. 

– EU har mange forskjellige finansieringsprogrammer som det kan søkes om, avhengig av type bedrift og prosjekt. Jeg hjelper medlemsbedriftene til å kartlegge behov, skrive søknadene og finne partnere i andre land, sier Dybdahl. 

Det er mulig å lykkes med EU-søknader

I 2021 fikk klyngemedlem Digifarm hele 60 millioner kroner fra EU-programmet EIC Accelerator.

Dybdahl bistod Digifarm med å strukturere søknaden, i tillegg til å vinkle innholdet slik at den svarte på utlysningen og vise potensialet i innovasjonsprosjektet. 

– Digifarm er et fremoverlent selskap som er gode til å ta i bruk virkemidler som er tilgjengelig. De er nysgjerrige på hva som finnes og utnytter mulighetene godt, sier hun. 

Dybdahl mener Digifarm har vist at også andre klyngebedrifter kan lykkes med EU-søknader. 

– Digifarm viser at det er mulig å hente ut store midler hvis man jobber godt med søknaden og har et skikkelig bra prosjekt, sier hun. 

Linda-Theres Trondsen Linn Dybdahl jobber som EU-rådgiver i NCE Heidner Biocluster. Hun medlemmene i klyngen med å finne muligheter for finansiering i EU-systemet. Foto: Linda Theres Trondsen.

Bli med på seminar for å lære mer om EU-søknader 

I desember publiseres en rekke nye utlysninger. Rådgiveren anbefaler alle medlemsbedriftene i å være nysgjerrige på hva som finnes av muligheter. Hun oppfordrer også til å være tidlig ute. 

– Det tar litt tid å skrive en god søknad. Selv om fristen til å levere søknaden er noen måneder frem i tid, tar det tid å finne gode partnere, sier hun. 

Dybdahl oppfordrer bedrifter som er nysgjerrige på EU-midler om å være fremoverlente og ta kontakt. For bedrifter som ønsker å holde seg oppdatert på EU-utlysninger, kan de sette seg på en liste for å få løpende informasjon.

Ta kontakt med Linn Dybdahl ved å sende epost til linn

Som klyngemedlem kan du få hjelp til:

  • Diskutere prosjektidé
  • Bistand til utforming av EU-søknader
  • Kartlegge aktuelle finansieringsutlysninger som passer din bedrift
  • Koble bedriften opp med europeiske partnere som kan være aktuelle for EU-prosjektet
  • EUs søknadsportal og administrative skjema
  • Budsjett
  • Kobling mot nasjonale kontaktpunkter i Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS