Sikrer fortsettelse av ettertraktet tilbud om EU-rådgivning i NCE Heidner Biocluster

Innovasjon Norge sikrer NCE Heidner Bioclusters satsing mot å styrke klyngepartnernes mulighet og kompetanse til å søke prosjektfinansiering gjennom EU-systemet. EU-rådgiver Linn Dybdahl gleder seg til å åpne for nye prosjektmuligheter for klyngens partnerbedrifter.

Publisert 8. januar 2024
Revidert 22. mars 2024
Skrevet av linda-theres
Sikrer fortsettelse av ettertraktet tilbud om EU-rådgivning i NCE Heidner Biocluster
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
NCE Heidner Biocluster er den eneste klyngen i Norge som tilbyr sine partnervirksomheter EU-rådgivning innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. EU-rådgiver Linn Dybdahl gleder seg til å åpne for nye prosjektmuligheter for klyngens partnerbedrifter.

NCE Heidner Biocluster fikk i 2021 på plass en egen EU-rådgiver, og med bakgrunn i svært god effekt skal Innovasjon Norge bidra til å finansiere tilbudet videre de neste fire årene.

Ettertraktet tilbud

– Dette betyr mye, sier Brit Rønning Johansen, daglig leder i NCE Heidner Biocluster. 

NCE Heidner Biocluster er den eneste klyngen i Norge som tilbyr sine partnervirksomheter EU-rådgivning innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.
– EU-rådgivning for medlemmene har senket terskelen for mange, økt bevisstheten om mulighetene og blitt et svært ettertraktet tilbud. Vi er veldig glade for at resultatene fra EU-arbeidet i klyngen overbeviser i så stor grad at Innovasjon Norge bevilger støtte og dermed sikrer at vi kan tilby dette også videre, forsetter Rønning Johansen.

NCE Heidner Biocluster har innovative løsninger som ligger tett opptil EUs strategier som Green Deal og Farm to fork. Klyngen er en attraktiv samarbeidspartner i prosjekter som skal bidra til å nå målene i disse strategiene.

– Vi ser en stor økning i antall henvendelser fra aktører både internasjonalt og nasjonalt, som ønsker å samarbeide med oss, og ha klyngen og klyngens medlemmer med som partnere i EU-prosjekter, forteller Linn Dybdah. Vår europeiske gullsertifisering bidrar også til dette, sier hun og viser til NCE Heidner Bioclusters Gold Label in Cluster Management Excellence.

Synlige resultater

Flere av klyngens partnere har benyttet seg av rådgivningstilbudet. Noen av partnerne har også lykkes med å nå opp i EUs «Champions League» for bedrifter, EIC Accelerator, slik som Digifarm som fikk 60 millioner gjennom ordningen.

Hva kan EU-rådgiveren bidra med?

– Som partner i klyngen kan du få bistand fra meg til å blant annet diskutere din prosjektidé, finne riktig utlysning og få innspill på søknad. Du kan også få hjelp med nettverk for å finne prosjektpartnere eller kobles på eksisterende konsortier. Jeg kan også hjelpe medlemsbedriftene med å navigere i EUs søknadsportal, forklarer Dybdahl. 

– Vi har også tett kontakt med nasjonale kontaktpunkter for EU-finansiering i Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Og vi kan bidra til å koble bedriften med rett kontakt der, fortsetter hun.

Ekstra prosjektressurser til ditt prosjekt

Gjennom NCE Heidner Biocluster har partnerne også tilgang på prosjektledere og -koordinatorer med ulik spisskompetanse i innovasjonsselskapet Klosser Innovasjon. Selskapet kan blant annet bidra med nettverk og koblinger mellom ulike aktører, kommunikasjon, innovasjon og forretningsutvikling med utgangspunkt i bærekraftige forretningsmodeller.  

Ta kontakt med EU-rådgiver Linn Dybdahl hvis du har ideer eller spørsmål rundt EU-finansiering, eller bare ønsker å ta en kaffe for å diskutere mulighetene for din bedrift.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS