Satser videre på prosjekt Strategisk posisjonering

NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster har i samarbeid med Innovasjon Norge og Innlandet fylkeskommune ved Biovalley gjennomført forprosjekt i Strategisk posisjonering. Nå ligger alt til rette for en kraftfull satsing der den grønne delen av norsk bionæring skal posisjoneres ytterligere.

Publisert 16. august 2021
Revidert 17. august 2021
Skrevet av linda-theres
Satser videre på prosjekt Strategisk posisjonering
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Forprosjektet er gjennomført i form av innledende innsiktsintervjuer med ledende representanter fra totalt 11 bedrifter innen landbruksnæringen, både fra skog- og jordbruk, sier Katarina Nordtun Ruud, prosjektleder i NCE Heidner Biocluster.

Innsikten fra disse intervjuene ble tatt med inn i en videre prosess bestående av en serie workshops. – Funnene fra prosessen er entydig i at vi har mye «gull» og bringe til torgs, og det foreligger uutnyttet potensial for eksport, særlig innen teknologi, forteller Nordtun Ruud.

Merkevaren Norge

Innovasjon Norge har bygget en posisjon på Merkevaren Norge. Det er denne merkevaren som nå skal benyttes for å utvikle en målrettet og strategisk posisjon for den grønne delen av bionæringen. Tilsvarende er allerede utviklet for havnæringen; den blå delen av bionæringen.

Høye mål for prosjektet

– Hovedprosjektets visjon videre vil være at vi skal levere produkter og teknologi til Norge og verden, som bidrar til en mer bærekraftig matproduksjon og byggenæring, sier Nordtun Ruud. Videre ønsker næringen å benytte posisjonen vi har i Norge som plattform for å doble eksporten fra denne sektoren innen 2030.

Dette er et ambisiøst mål, men norsk jord- og skogbruk har teknologi i verdensklasse, og bør ha gode muligheter for å lykkes. Imidlertid er det en rekke forutsetninger som må ligge til grunn for en slik måloppnåelse, deriblant en styrking av næringens rammebetingelser og en mer målrettet tilordning av dagens virkemidler. Det må legges til rette for en satsning på prosjekter i industrien eller som er nær en industrialisering.

Veien videre

For å lykkes med en kraftfull satsing, både mot nasjonalt og internasjonalt marked, er det definert fire hovedprosjekter for veien videre som det er bred enighet om

  1. Historiefortelling om mulighetsrommet
  2. Arbeid for økt næringspolitisk støtte
  3. En kraftfull eksportsatsing
  4. Utvikle et ambassadørprogram for næringen

Les mer:
Nasjonalt samarbeid for å løfte grønn bioøkonomi
Merkevaren Norge


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS