Nasjonalt samarbeid for å løfte grønn bioøkonomi

I samarbeid med Norwegian Wood Cluster og BioValley har NCE Heidner Biocluster satt i gang et nasjonalt samarbeidsprosjekt for strategisk posisjonering av grønn bioøkonomi.

Publisert 22. april 2021
Revidert 22. april 2021
Skrevet av linda-theres
Nasjonalt samarbeid for å løfte grønn bioøkonomi
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Denne artikkelen ble først publisert på innovasjonnorge.no

Det er gjennomført innsiktsintervjuer med en rekke ulike aktører og eksportører innenfor bioøkonomien fra hele landet, for å forstå muligheter og utfordringer bioøkonominæringene står overfor.

Norges næringer innenfor grønn bioøkonomi har mange attraktive fortinn, spesielt innenfor bærekraft, klima og helse. Det er bred enighet om at vi har et potensial i å bli flinkere på historiefortelling som tydeligere får frem vår relevans og styrke.

– Dette er et viktig arbeid for å tydeliggjøre og synliggjøre vårt potensial og gi økte markedsandeler til fornybare produkter, sier Knut Skinnes, klyngeleder i Norwegian Wood Cluster.

– NCE Heidner Bioclusters hovedmål er å styrke medlemsbedriftenes internasjonale konkurransekraft. Dette prosjektet og samarbeidet er viktig og verdifullt for oss for å bidra til å oppnå våre mål, sier daglig leder Kristiane Haug Berg.

Merkevarestrategibyrået Zynk har bistått blant annet den norske havnæringen og helsenæringen med tilsvarende prosesser.
– Vi opplever at bioøkonomien har et veldig stort klima- og verdiskapingspotensial, og med det engasjementet og kunnskapen som deltakerne besitter, er dette et svært spennende prosjekt å jobbe med, sier Jan Glendrange, partner og prosessleder i Zynk.

Prosjektet knytter seg opp til den nasjonale merkevaren Brand Norway, og har mottatt delfinansiering fra Innovasjon Norge på kr 375 000 til strategisk posisjonering, og Innovasjon Norge Innlandet deltar sammen med Innlandet fylkeskommune inn i prosjektet.

– Dette initiativet er viktig for å legge til rette for mer samarbeid, markedsorientering og fremtidig eksport fra norske bedrifter innenfor grønn bioøkonomi fremover, sier Kaja van den Berg, avdelingsleder for innovasjon og internasjonalisering i Innovasjon Norge Innlandet.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS