Satser bredt innen internasjonal kommersialisering

NCE Heidner Bioclusters hovedmål er å styrke konkurranseevnen til norsk bioøkonomi nasjonalt og internasjonalt. Flere av medlemmene i klyngen deltar også i prosjekter som strekker seg ut over landegrensene, og nå tar vi grep for å styrke norsk bioøkonomi ytterligere.

Publisert 6. oktober 2021
Revidert 6. oktober 2021
Skrevet av linda-theres
Satser bredt innen internasjonal kommersialisering
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
- Gjennom temagruppe for internasjonal kommersialisering jobber vi blant annet for å identifisere nye markedsmuligheter og global merkevarebygging, sier Katarina Nordtun Ruud, prosjektleder internasjonal kommersialisering i NCE Heidner Biocluster.

– Klyngens hovedmål nås gjennom verdiskapende samarbeid innen fem fokusområder, og et av våre strategiske fokusområder omhandler internasjonal kommersialisering, sier Katarina Nordtun Ruud, prosjektleder internasjonal kommersialisering i NCE Heidner Biocluster.

Ser etter nye markedsmuligheter

– Vi har opprettet en temagruppe for internasjonal kommersialisering, der vi blant annet jobber for å identifisere nye markedsmuligheter og global merkevarebygging. Målet er at klyngens medlemmer får utnyttet sine unike konkurransefortrinn til å skape ny forretning nasjonalt og internasjonalt, forklarer Nordtun Ruud.

Ettersom flere av klyngens medlemmer aktivt søker internasjonal vekst, har nettverk eller er synlige i det internasjonale markedet, har prosjektlederen tatt initiativ til å koble medlemsbedriftene med internasjonale og relevante aktører fra markedet.

Samarbeider med Innovasjon Norge

– Norge har som mål å øke eksportandelen, og et av klyngens hovedmål er internasjonal konkurransekraft. For å bistå medlemsbedriftene med å finne nye kontakter og markedsmuligheter, ble det for oss naturlig å koble på internasjonale rådgivere i Innovasjon Norge. Videre har vi som mål å synliggjøre det sterke miljøet vi har innen bærekraftig matproduksjon, sier Nordtun Ruud.

– I september arrangerte vi et introduksjonsmøte der internasjonale rådgivere fra Innovasjon Norges kontorer i Asia og Midtøsten deltok sammen med et knippe medlemsbedrifter fra klyngen.

Representantene fra Innovasjon Norge delte verdifull informasjon fra sine respektive områder, mens medlemsbedriftene fra temagruppen presenterte selskapene sine, løsninger de tilbyr markedet og skisserte noen behov som må dekkes for å kunne vokse i det internasjonale markedet.

– Vi planlegger også å gjennomføre tilsvarende møter med andre markeder som blant annet Nord- og Sør-Amerika, sier Nordtun Ruud.

– Med dette initiativet ønsker vi både å hjelpe den enkelte bedrift med å knytte verdifulle kontakter i internasjonale marked, men også å synliggjøre klyngen og det eksportpotensiale som foreligger i varene og tjenestene som disse leverandørene representerer innenfor bærekraftig matproduksjon og agritech, sier Nordtun Ruud.

Ønsker du å melde din bedrift på temagruppe internasjonal kommersialisering? Send e-post til Katarina Nordtun Ruud.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS