Nytt unikt program hjelper bedriftene med å gjøre bærekraft til innovasjonskraft!

Nå lanserer Klosser Innovasjon det unike bærekraftsprogrammet Klosser Resiliens. Formålet er å hjelpe næringslivet til å gripe mulighetene som ligger i det grønne skiftet. Tilbudet skreddersys til den enkelte bedrift, og gir tilgang til vår samlede kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling.

Publisert 16. desember 2021
Revidert 16. desember 2021
Skrevet av linda-theres
Nytt unikt program hjelper bedriftene med å gjøre bærekraft til innovasjonskraft!
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
Brit Rønning Johansen er ny klyngeleder i NCE Heidner Biocluster fra 1. mars.

– Tilbakemeldingene så langt er overveldende positive, og det er tydelig at tilbudet treffer bedriftenes behov, sier prosjektleder Brit Rønning Johansen, som har ledet arbeidet med utviklingen av bærekraftsprogrammet Klosser Resiliens.

Som følge av omstillingen til et lavutslippssamfunn og det globale arbeidet for å nå FNs bærekraftmål står næringslivet, i likhet med resten av samfunnet, foran store endringer.

– Bedriftene merker dette kanskje særlig som økte krav knyttet til bærekraft fra myndigheter, kunder, bank, investorer og ansatte. Alle bedrifter som vil holde seg konkurransedyktige framover, må klare å møte disse nye kravene på en god måte, fortsetter Rønning Johansen.

Klosser Innovasjon jobber daglig med å bistå små og store bedrifter med å lykkes. Blant annet fasiliterer selskapet den nasjonale næringsklyngen for bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, NCE Heidner Biocluster. Rønning Johansen er ansvarlig for klyngens bærekraftsgruppe, og det er med særlig tanke på innspillene fra bedriftene i denne gruppen, at Klosser Resiliens har blitt utviklet.

– Bærekraft står høyt på agendaen hos nesten alle vi jobber med, og mange gjør allerede masse bra, men forteller kanskje ikke så mye om det. Flere av bedriftene gir også uttrykk for at det kan føles litt overveldende å komme i gang. Og flere synes det er vanskelig å gjøre bærekraft konkret, forteller prosjektlederen.

Rønning Johansen forteller at når Klosser Innovasjon lanserer Klosser Resiliens, er det for å hjelpe bedriftene med nettopp dette, og at det handler vel så mye om å gjøre bedriftene bedre rustet til å klare å gripe markeds- og innovasjonsmulighetene som også følger med disse store bærekraftsendringene.

– Jeg tror kombinasjonen av strukturert bærekraftsarbeid og innovasjonsmetodikk som vi tilbyr, er ganske unik. På denne måten får man oversikten over både risikoer og muligheter, forteller hun.

Et ledd også i Klosser Innovasjons eget bærekraftsarbeid

Klosser Innovasjon er et kompetanse- og innovasjonsmiljø som arbeider for å skape vekst hos bedrifter i Innlandet. Innenfor bioøkonomi arbeider selskapet for industrien nasjonalt, blant annet gjennom NCE Heidner Biocluster. Dette gir gode forutsetninger for å bistå særlig aktører innen bionæringene i deres bærekraftsarbeid, men programmet er like relevant også for andre næringer.

– Vi ser at vi ved å ta i bruk Klosser Innovasjons samlede erfaring og kompetanse innen bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling er i en unik posisjon til å hjelpe næringslivet til å realisere sine ambisjoner om økt bærekraft, både når det gjelder sosial, miljømessig, og ikke minst økonomisk bærekraft, forteller Frank Larsen, administrerende direktør i Klosser Innovasjon.

– Med det grønne skiftet og overgangen til en sirkulær bioøkonomi følger det store endringer for næringslivet. Men alle endringer medfører jo også nye muligheter, og det har vi valgt å ha ekstra fokus på i Klosser Resiliens. Dette er i tråd med at det er her vi som selskap også har vår hovedstyrke, fortsetter Larsen.

– Resiliens betyr evne til å takle og komme styrket ut av endringer. Det er nettopp det som er vårt oppdrag i Klosser Innovasjon – å bidra til resiliente bedrifter som er godt rustet for framtida, sier han.

Stort utbytte for bedriftene

For å utvikle tilbudet har flere personer bidratt med sin spisskompetanse og erfaring. I tillegg til Brit Rønning Johansen, har inkubatorrådgiver Ida Marie Huse Gulbrandsen, prosjektleder Regine Behrens Dyreng og prosjektleder kommersialisering, Katarina Nordtun Ruud, nylig fullført en vellykket piloteringsfase.

Gjennom tre måneder har fire ulike bedrifters ledergrupper og nøkkelpersoner testet ut programmet, og har gjennom tilbakemeldinger og forbedringsforslag bidratt til optimalisering av tilbudet.

– Vi har fått overveldende positive tilbakemeldinger, og det er tydelig at bedriftene setter pris på at programmet i stor grad tilpasses hver enkelt bedrift, samtidig som vi baserer oss på internasjonal bestepraksis når det gjelder bærekraftsarbeid og innovasjonsmetodikk, forteller Rønning Johansen.

– For oss har det vært viktig å tilby et program av høy faglig kvalitet og som for de ansatte i bedriftene oppleves som konkret og relevant for deres arbeidshverdag – noe vi også får ros for av deltakerne, fortsetter Rønning Johansen.

Hun kan fortelle at prosjektgruppen allerede har fått forespørsler om ytterligere bistand i forbindelse med videreutvikling av innovasjonsprosjekter som bedriftene har kommet opp med i løpet av programmet.

– Det oppleves som at vi virkelig har truffet på bedriftenes behov her, og det er utrolig givende å bidra til at bedriftene lykkes, samtidig som vi også bidrar positivt i en større sammenheng, avslutter hun.

Ta kontakt for mer informasjon

Programmet er modulbasert, og består av en «grunnmodul» bestående av tre workshopdager. For å skreddersy opplegget til den enkelte bedrift, legges det stor vekt på en grundig behovsgjennomgang i forkant.

Bedrifter som vil vite mer om Klosser Resiliens kan ta kontakt med prosjektleder Brit Rønning Johansen.

 

Les mer:
Klosser Innovasjon
Klosser Resiliens


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS