Nytt tilbud for styrket digital robusthet

Vår nye, digitale hverdag kan være både krevende og utfordrende. I samarbeid med vår medlemsbedrift Headit har NCE Heidner Biocluster utviklet et program som skal hjelpe medlemsbedriftene med å identifisere digitale sårbarheter i egen virksomhet.

Publisert 5. oktober 2020
Revidert 6. oktober 2020
Skrevet av linda-theres
Nytt tilbud for styrket digital robusthet
Fotokred_hvit Headit

Programmet er støttet av Innlandet fylkeskommune og Innovasjon Norge og tilbys gratis til medlemmene i klyngen. Programmet er en kombinasjon av læring av metoder, deling av erfaring og samarbeid rundt felles problemstillinger.

– Gjennom kurset ønsker vi at deltakerne skal tilegne seg kunnskap slik at de selv kan sette en slags diagnose og sette ord på hvor det lugger i systemet, sier Brit Rønning Johansen, prosjektleder i NCE Heidner Biocluster og ansvarlig for temagruppe digitalisering.

Hva er digital sårbarhet?

– Ideen til tilbudet kom egentlig i starten av koronapandemien, da «lockdown» førte til at vi alle fikk erfare om digitale samarbeidsverktøy fungerte, eller hvor avhengig driften var av enkeltpersoner. Vi kjenner jo alle til at det er ting som går helt greit – helt til det plutselig ikke gjør det. Dette er sårbarheter som kan få store konsekvenser, sier Rønning Johansen.

Headit er ansvarlig for det faglige innholdet i programmet. Bedriften jobber daglig med å bistå bedrifter i lignende problemstillinger, og ser at et slikt tilbud vil være nyttig for mange.

– Digital sårbarhet kan være relatert til både personer og rutiner. Nå ønsker vi å utfordre medlemsbedriftene på hvordan deres eksisterende IT-infrastruktur og arbeidsrutiner kan effektiviseres og forenkles, sier Rune Kollstrøm, daglig leder i Headit.

– En effekt kan være å frigi tid og ressurser, slik at en i større grad kan nå sine hovedmål og flytte fokus fra forvaltning av rutinepregede oppgaver over på utviklende og verdiskapende aktiviteter, sier Kollstrøm.

Ulike typer sårbarheter

– Det finnes ulike typer sårbarheter, og et eksempel her er manuelle og tungvinte rutiner eller regnearkprosesser. Videre kan tidsbruk på kjedelig rutinearbeid eller forvaltning, samt utdaterte forretningsmodeller være andre eksempler på sårbarheter, forklarer Kollstrøm. – I tillegg sier det seg selv at prosesser som ikke henger sammen digitalt – der en jobber i siloer – også er en form for digital sårbarhet, fortsetter han.

Hvordan kan en identifisere egne, digitale sårbarheter?

Det kan være vanskelig å finne egne sårbarheter, og det er kanskje enda mer utfordrende å endre innarbeidede rutiner som i det lange løp ikke fungerer optimalt for bedriften.

– Gjennom kurset ønsker vi å gi deltakerne økt bevissthet rundt digital sårbarhet knyttet til kjernevirksomheten i egen bedrift. Vi ønsker at grunnmuren kommer på plass, slik at en kan bygge nye digitale forretningsmuligheter, sier Rønning Johansen.

– Vi ønsker at de som deltar på kurset skal kunne identifisere og gå i dybden på sin egen virksomhets utfordringer, slik at en ved behov kan hente inn riktig kompetanse når en søker ekstern bistand eller hjelp, sier hun.

Kurset består av fire samlinger á to timer over fire måneder.
Spørsmål kan rettes til Brit Rønning Johansen.
Mer informasjon og påmelding finner du her.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS