Ny FN-rapport om klima understreker alvoret

– Bedriftene må forberede seg på enda tøffere bærekraftskrav

FNs klimapanel (IPCC) lanserte mandag andre del av sin sjette hovedrapport. Der delrapport 1 handlet om hvordan klimaet endrer seg, tar delrapport 2 for seg virkningene av klimaendringene for mennesker og natur, og hvordan vi kan tilpasse oss. Hovedbudskapet er at klimaendringene truer livsgrunnlaget vårt og tidsvinduet for å unngå katastrofale følger blir stadig smalere. For bedriftene betyr dette at den grønne omstillingen må skje enda raskere enn tidligere antatt.

Publisert 2. mars 2022
Revidert 2. mars 2022
Skrevet av linn
Ny FN-rapport om klima understreker alvoret
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Sjette hovedrapport fra FNs klimapanel regnes som det viktigste vitenskapelige faggrunnlaget for utformingen av internasjonal klimapolitikk. Miljødirektoratet gir her en god sammenfatning av rapporten som kan være verdt å lese.

Hovedpoengene fra rapporten er at det grønne skiftet må komme raskere. Det påpekes at det er behov for mye mer gjennomgripende samfunnsendringer enn man har skissert i tidligere rapporter.

 – Konklusjonene i rapporten vil klart legge press på våre politikere til å gjennomføre en enda mer offensiv klimapolitikk i årene framover fordi det er bevist over enhver tvil at vi har dårlig tid, forteller prosjektleder bærekraft i NCE Heidner Biocluster, Brit Rønning Johansen.

Forberedelse gir fortrinn

Rønning Johansen er ansvarlig for klyngens temagruppe for bærekraft, der målet er å styrke medlemsbedriftenes arbeid med bærekraft og skape økt synlighet for bærekraftige løsninger fra bedriftene. Ifølge Rønning Johansen vil det være viktig å jobbe videre med å forsøke å forutse hvilke konsekvenser som det økte fokuset på bærekraftig omstilling vil få for bedriftene i klyngen.

– Opplagt vil dette få konsekvenser for norsk matproduksjon, hele verdikjeden og med det også bedriftene i NCE Heidner Biocluster. Vi må forsøke å forstå hvilke, slik at bedriftene kan ta gode valg i dag, både for å ta sin del av ansvaret, men også for å sikre sin konkurranseevne i en ny framtid, sier hun, og trekker blant annet frem de månedlige FORBEREDT-webinarene som en enkel måte for klyngens medlemmer å holde seg oppdatert.

Hun råder bedriftene til nå å prioritere å bruke tid på å få oversikt over hva som utgjør klimarisiko, eller bærekraftsrisiko, for sin virksomhet i årene framover.

– Verden skal omstilles og da er det ikke bare konsekvensene av de fysiske klimaendringene vi må tenke på, understreker hun. Vi snakker store endringer som skaper nye behov, nye forventninger og nye forutsetninger for å drive bedrift – altså overgangsrisikoer. Men vi skal ikke glemme også store muligheter for de som har øynene oppe også for disse, avslutter Rønning Johansen.

Klyngens tilbud til bedriftene innen bærekraft

Foruten tilbud om deltakelse i klyngens temagruppe for bærekraft og FORBEREDT-webinarer, kan bedriftene også få rådgivning knyttet til bærekraftsstrategi og -innovasjon. Ved ønske om mer omfattende bistand vil det kunne være mulig å leie inn ressurser på prosjektledelse og bærekraft.

Det nye programmet Klosser Resiliens er utviklet for å hjelpe bedriften med å få oversikt og komme i gang med bærekraftsarbeidet. Se noen av våre bedrifters erfaring med Klosser Resiliens i denne filmen:

Klosser Resiliens

Ønsker du mer informasjon om bærekraftsarbeidet i NCE Heidner Biocluster – ta kontakt med prosjektleder for bærekraft og innovasjon, Brit Rønning Johansen.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS