Min jobb: EU-rådgiver i klyngen

Linn Dybdahl jobber som EU-rådgiver i NCE Heidner Biocluster. Hun har vært ansatt i klyngeadministrasjonen i seks år, og tidligere jobbet hun som prosjektleder.

Publisert 21. januar 2022
Revidert 21. januar 2022
Skrevet av linda-theres
Min jobb: EU-rådgiver i klyngen
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
Linn Dybdahl jobber som EU-rådgiver i NCE Heidner Biocluster. Hun har hatt rollen i ett år, og i jobben hjelper hun medlemmene i klyngen med å finne muligheter for finansiering i EU-systemet.

– Jeg har hatt rollen som EU-rådgiver i ett år, og i jobben hjelper jeg medlemmene i klyngen med å finne muligheter for finansiering i EU-systemet, sier Linn Dybdahl, som også kan jobbe tett med enkeltbedrifter gjennom hele søknadsprosessen.

Dybdahl har en mastergrad i molekylær biovitenskap fra Universitetet i Oslo.

– I tillegg har jeg tatt 10 studiepoeng i biobusiness ved Høgskolen i Innlandet, som en del av jobben min i NCE Heidner Biocluster, sier hun.

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Hovedmålet til klyngen er å øke medlemmenes internasjonale konkurransekraft og være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet til matproduksjon. Vi har fokus på at produksjon, uttak og utnyttelse av biologiske ressurser skjer på en bærekraftig, effektiv og lønnsom måte ved hjelp av ny muliggjørende teknologi og innovasjon.

Varierte dager

Ansatte i klyngeadministrasjonen bistår næringslivet aktivt med utviklingsprosjekter, nettverksbygging, finansiering og rådgivning og det legges blant annet stor vekt på hjelp til forretningsutvikling innenfor et bredt bransjespekter.

– Mine arbeidsdager kan være ganske varierte. En typisk oppgave vil være å følge med på nyheter fra EU-kommisjonen, og holde meg oppdatert på hva som kommer av strategidokumenter og utlysninger fra rammeprogrammet Horisont Europa, forteller Dybdahl.

– I tillegg har jeg mye kontakt med medlemmene, både for å informere om tilbudet, samt å gå inn i søknadsprosesser sammen med dem. Andre dager har jeg kurs, både fysisk og digitalt, og det kan i den forbindelse bli noen reiser til blant annet til Oslo, fortsetter hun.

Faglig nettverk

Som EU-rådgiver er Linn med i en nasjonal gruppe som består av EU-rådgivere i andre klynger, og representanter fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

– Vi har jevnlige møter hvor vi diskuterer utfordringer og muligheter, samt går i dybden på ulike tema, sier Dybdahl.

– Generelt vil jeg si at dette er en meget spennende jobb, som gir gode muligheter for nettverksbygging og personlig og faglig utvikling, sier hun.

Økt satsing på flere områder i klyngen

– Det er mye spennende som skjer i klyngen i tiden fremover. Blant annet øker vi satsingen på internasjonal kommersialisering, eksport og posisjonering. Vi satser også mer på bærekraft gjennom vårt egenutviklede bærekraftsprogram Klosser Resiliens, forteller Dybdahl, og legger til at deltagelse i EU-prosjekter også er en del av jobben, både for klyngen som helhet, og for enkeltmedlemmer. 

– Vi jobber også med utvikling av prosjekter på tvers av sektorer, slik som blågrønne prosjekter gjennom «Land møter hav»-samarbeidet med tre andre klynger. Vi satser også på agritech som eksportnæring for Norge, så en kan si at vi i klyngeadministrasjonen jobber tverrfaglig og bredt, forteller Dybdahl.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS