Er din bedrift klar for å ta del i blågrønn verdiskaping?

NCE Heidner Biocluster er en del av et felles klyngeinitiativ for å utvikle nye sirkulære verdikjeder på tvers av land og hav. Det er stort potensiale for økt blågrønn verdiskaping og flere blågrønne samarbeid, mener prosjektleder i Land møter hav, Elise Sæle Dahle.

Publisert 9. september 2022
Revidert 20. mars 2023
Skrevet av Siv Heimdal
Er din bedrift klar for å ta del i blågrønn verdiskaping?
Det er mange muligheter i blågrønne samarbeid. Foto: iStock

Land møter hav er et felles initiativ mellom de nasjonale næringsklyngene NCE Heidner Biocluster, NCE Seafood Innovation, NCE Blue Legasea og Biotech North for å styrke arbeidet med innovasjon og industriutvikling på tvers av blå og grønn sektor.

Prosjektet har som mål å få til økt blågrønn verdiskaping og samarbeid innen temaene sirkulære forretningsmodeller, nye bærekraftige fôringredienser og bedre utnyttelse av restressurser og sidestrømmer. 

– Økt sirkularitet krever samarbeid på tvers av sektorer. For å utvikle nye verdikjeder på tvers av land og hav trenger vi fremoverlente bedrifter som ønsker å drive utviklingen fremover. De har vi mange av i klyngene, sier Sæle Dahle. 

Store muligheter i økt verdiskaping fra restråstoff

Land møter hav har vært involvert i og satt i gang flere prosjekter på tvers av klyngene. Et prosjekt som Sæle Dahle har jobbet mye mer er hvordan vi måler sirkularitet. 

– Om vi skal lykkes med å utnytte restråstoffene bedre trenger vi gode data på hva som er tilgjengelig og hvor forbedringspotensialet ligger, sier prosjektlederen. 

Prosjektet BioDigSirk er bestilt av Klima- og miljødepartementet (KLD), Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD) for å kartlegge mulighetene i å utnytte råstoff enda bedre. Rapporten er forelagt departementene og venter på publisering. 

Rapporten har avdekket huller i rapporteringen, men samtlige næringer har stort forbedringspotensiale – og i det ligger det nye muligheter. 

– Med biomasse fra friske dyr, planter og sjømat har vi unike muligheter til å løfte restråstoffene høyere opp i verdiskapingspyramiden. Utgangspunktet må være “mat først”, men det råstoffet som vi ikke kan spise må vi sørge for å utnytte bedre og få høyere verdier for, sier hun. 

Les mer: Hvordan måler vi biosirkularitet?

Blåskjell kan bli fôr til kylling, verpehøns og gris

Et annet prosjekt Land møter hav har satt i gang er Blue Mussel Feed. Prosjektet skal se på om det er mulig å dyrke frem blåskjell som mat, men også som fôringrendiens til kylling, verpehøns og gris. 

– Dette er et ordentlig blågrønt prosjekt hvor vi ser om det er mulig å redusere importen av proteiner til dyrefôr. Her kan vi også bruke grønn sektor for å hjelpe til å skalere opp fôrråvaren til blå sektor. Blå sektor trenger enorme volumer og grønn sektor kan være med på å bygge kapasitet og marked, sier Sæle Dahle. 

Les mer: Klyngeprosjekt får millionstøtte til å teste blåskjell som kyllingfôr

Det er viktig å finne de riktige folkene

Sæle Dahle ønsker å få frem flere blågrønne prosjekter og samarbeid. Hun håper bedriftene som er nysgjerrige på blågrønne muligheter tar kontakt.

– Ta kontakt om det er et prosjekt du har tenkt på, men som er vanskelig å finne tid til. Kanskje kan jeg hjelpe deg med å komme i gang eller finne de partnerne du trenger, sier hun. 

Prosjektlederen sitter på et unikt nettverk på tvers av blå og grønn sektor og håper på være et verktøy for bedrifter som ønsker å komme i kontakt med andre. 

– Det er viktig at vi klarer å bryte ned siloene mellom næringene våre. For å lykkes med økt blågrønn verdiskaping må vi prate sammen, men det er kanskje ikke så lett å vite hvem man skal ta kontakt med. Bruk meg gjerne som en megler som kan finne riktig person for deg, avslutter prosjektlederen. 

Ta kontakt med Elise:

Epost: elise@nullklosser.no

Telefonnummer: 98251376

Cecilie Bannow


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS