BIR er nytt medlem i klyngen

BIR er tatt opp som nytt medlem av NCE Heidner Biocluster. BIR er et av Norges største renovasjonsselskaper. – Vi ønsker å styrke vår kjennskap og innsikt innen bioøkonomien, sier forretningsutvikler for biologiske verdikjeder i BIR, Ulrikke Voltersvik Hernæs.

Publisert 18. november 2022
Revidert 23. november 2022
Skrevet av Siv
BIR er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Foto: BIR
BIR skal finne nye forretningsmuligheter i biologiske ressurser. Foto: BIR

Renovasjonsselskapet BIR er ansvarlig for avfallshåndteringen til kommunene i bergensregionen. 

BIR har en lang verdikjede og jobber aktivt med innovasjon innen sirkulær bioøkonomi.

– Vi er ansvarlig for avfallshåndteringen til 365 000 innbyggere. Nå ønsker vi å bygge et biogassanlegg på Voss, sier Voltersvik Hernæs. 

Renovasjonsselskap som er næringsmiddelgodkjent  

Voltersvik Hernæs tror miljøet i NCE Heidner Biocluster vil bidra med verdi i utviklingen av biogassanlegg og bioparken. 

– Vi skal utnytte matavfall fra innbyggerne og husdyrmøkk fra gårdene i nærområdene. Vi ønsker å koble oss på miljøer som kan mer om innsamling av bioressurser og industrielle symbioseløsninger, sier hun.  

Forretningsutvikleren håper de kan bidra med innsikt inn i en bransje som tradisjonelt ikke har vært del av matindustrien. 

– Renovasjonsbransjen kan bidra stort i det grønne skiftet og vil være viktig i muliggjøringen av overgangen til en sirkulær økonomi. Vi er eneste avfallsselskap som produserer fôr på dispensasjon fra Mattilsynet. Vårt datterselskap BIR Bedrift lager fôr av vegetabilsk matavfall som mates til larvene i Invertapro, sier Voltersvik Hernæs. 

Mer kompetanse på sirkulære forretningsmodeller  

Klyngeleder Kristiane Haug Berg i NCE Heidner Biocluster synes BIR er et spennende tilskudd til klyngen. 

– Å utnytte alle ressurser er en viktig del av bioøkonomien og sirkulær økonomi. Med BIR med på laget styrker vi nå kompetansen internt i klynga på sirkulære forretningsmodeller, sier hun. 

Sirkulær økonomi og bioøkonomi er en av klyngens fem satsingsområder. 

– Vi mener bærekraft er konkurransekraft. Oppsirkulering av biologiske ressurser er derfor viktig for å øke både bærekraften fra norsk matproduksjon og verdiskapingen, avslutter klyngelederen.

Se alle medlemmer i NCE Heidner Biocluster her


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS