Bærekraftsløft for den grønne bionæringen

NCE Heidner Biocluster inviterer til Sirkulær og bærekraftig – et bærekraftløft for bedrifter i den grønne bionæringen. – Det er helt essensielt å løfte bærekraftarbeidet om aktørene i verdisirkelen for norsk matproduksjon skal styrke konkurransekraften og holde seg relevante fremover, sier klyngeleder i NCE Heidner Biocluster, Brit Rønning Johansen.

Publisert 23. mai 2023
Revidert 1. mars 2024
Skrevet av Siv
Bærekraftsløft for den grønne bionæringen

NCE Heidner Biocluster lanserer denne høsten et skreddersydd kompetanseprogram i bærekraft og sirkulærøkonomi for bedrifter som jobber med, eller leverer teknologi eller andre løsninger til, matproduksjon, matindustri og annen landbasert bioindustri. 

Formålet er å løfte arbeidet med bærekraft og dermed konkurransekraften til medlemmene i klynga – og andre sentrale aktører i disse verdikjedene.

-For mange bedrifter i bionæringene sakker akterut når det gjelder bærekraftarbeidet, eller man samarbeider ikke nok på tvers i verdikjedene. Da klarer vi ikke å skape de løsningene som faktisk monner. Dette løftet må gjøres sammen, og problemstillingene må diskuteres i fellesskap. Derfor inviterer vi inn alle interesserte til å søke om deltakelse, forteller Rønning Johansen.

Bli med på digitalt informasjonsmøte om bærekraftløftet 24. mai

Hvor bærekraftig er din bedrift? 

I forkant av programmet vil alle bedriftene få kartlagt sin bærekraftsmodenhet. De vil også få vite hvordan de ligger an sammenlignet med andre sammenlignbare bedrifter. 

Basert på dette vil bedriftene kunne lage sitt eget veikart for å forbedre seg der de har spesifikke behov. Målet med programmet er at deltakerne raskt skal øke kompetansen på bærekraft og kunne gjøre grep i egen organisasjon tilpasset deres “modenhet”. 

-Dette fagfeltet utvikler seg fort med stadig nye krav, forventninger og endrede regelverk. Vi lager et program hvor medlemmene blir oppdatert på siste beste praksis, lære av ekspertene, diskutere og bygge nettverk med andre i samme situasjon, sier klyngelederen.

Flere av klyngens medlemmer har tidligere vært gjennom bærekraftsprogrammet Klosser Resiliens og vil kjenne igjen metodikken som ligger til grunn. 

-I Sirkulær og bærekraftig går vi i dybden med fire samlinger tettpakket med intensive økter med de beste ekspertene. De vil også oppleve inspirerende bedriftsbesøk og bedriftscase-diskusjoner. Mellom samlingene oppfordres det til å bruke det man har lært i samlingene til å fylle på sitt eget veikart –  med veiledning underveis.

Viktig å holde seg oppdatert på bærekraftsfeltet

Programmet er utviklet for ledere, styremedlemmer eller ansatte med særlig ansvar for miljø, samfunn eller økonomi i en virksomhet i den grønne bionæringen, og som ønsker å øke sin kompetanse og holde seg oppdatert på utviklingen.

EU har vedtatt en taksonomi for bærekraftige aktiviteter. I Norge har Åpenhetsloven nettopp blitt gjeldende, og direktivet om bærekraftrapportering (CRSD) er på trappene.

-Vi har gått fra at bærekraftarbeidet er frivillig til å bli mye mer lovregulert. Alle bedrifter vil måtte forholde seg til dette, ikke bare de store. Det som var bra bærekraftsarbeid for tre år siden, er ikke nødvendigvis det i dag, forteller Rønning Johansen. 

Nå kommer nye lovkrav knyttet til bærekraftskommunikasjon, rapportering og dokumentasjon. Det vil også komme nye krav for økt sirkularitet med krav til produsentansvar, gjenvinnbarhet og bruk av gjenvunnede ressurser i produkter, for å nevne noe.

-Her må man bare henge med, og med dette tilbudet så håper vi å hjelpe bedriftene godt på vei, sier klyngelederen.

Bærekraft kan gi nye forretningsmuligheter  

Det som ikke har kommet så godt frem i den offentlige debatten, er at bærekraft også kan gi nye forretningsmuligheter. 

-Frem til nå har det vært mye fokus på krav til klima og miljø, men bærekraft omfatter mye mer enn det. Det er opplagt at for mange bedrifter vil det være penger å spare på å tenke sirkulært, men som i alle store samfunnsomveltninger ligger det også enorme forretningsmuligheter i det grønne skiftet, forklarer Rønning Johansen.

Klyngelederen trekker også frem andre fordeler med å ha en god plan på arbeidet med bærekraft. Nylig skrev en rekke ingeniørstudenter en kritisk kronikk mot Equinor, der de øker en mer bærekraftig arbeidsgiver. 

-Skal du tiltrekke deg fremtidens arbeidskraft må du vise at du har en bærekraftig forretningsmodell. Ellers går du glipp av de beste kandidatene, mener hun. 

Ledende bedrifter og eksperter bidrar på samlingene

Programmet består av webinarer, veiledning, hjemmearbeid og fire fysiske samlinger (lunsj-lunsj). Hver samling har en eller flere ekspertpartnere som bidrar inn i samlingen med kompetanse og fasilitering. 

Heidner samarbeider med flere kompetente miljøet om de ulike workshoppene, som NHO Mat og Drikke, Sparebank1 Østlandet og Norsk Senter for Sirkulær Økonomi. Innovasjon Norge bidrar med midler til utvikling og gjennomføring av programmet. Flere samarbeidspartnere vil komme til.

I løpet av programmet skal deltakerne ha tatt flere steg oppover på bærekraftsmodenhetsskalaen, og skal være på god vei for å være rustet i møtet med kommende krav og forventninger til arbeidet med bærekraft, rapportering og dokumentasjon.

Mot slutten av året inviteres 4 bedrifter til å delta i Del 2 av programmet, der nettopp bærekraftsinnovasjon og sirkulære samarbeid står i fokus. Gjennom å koble bærekraftstrategi og design thinking i metodikken Klosser Resiliens utvikles innovative sirkulære løsninger.

Er du nysgjerrig på bærekraftløftet? Delta på digitalt infomøte 24. mai eller ta kontakt.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS