Tar sats for å skape en nasjonal agritech-katapult

Norge har store muligheter for å øke verdiskapingen på basis av landbruksteknologi. Teknologibedriftene i landbruket og norske bønder tar imot initiativet om en agritech-katapult med stor entusiasme og har bedt NCE Heidner Biocluster arbeide fram et slikt senter.

Publisert 13. august 2021
Revidert 16. august 2021
Skrevet av Katarina
Tar sats for å skape en nasjonal agritech-katapult
Fotokred_hvit Rakel J. Berg

Kraftsamling for agritech-katapult

NCE Heidner Biocluster inviterte sentrale klyngebedrifter og forskningsmiljøene rundt landbruksteknologi, også kjent som agritech, til et oppstartsmøte for etablering av katapult. «Vi ble overveldet over responsen og opplever at det er bred enighet om at katapult er et virkemiddel som vil treffe agritech svært godt», forteller klyngeleder Kristiane Haug Berg.

Administrerende direktør i Geno SA, Kristin Malonæs, er positiv til initiativet: «Det er behov for infrastruktur for å få prototypene fram til kommersialiserbare løsninger. Vi har verdensledende forskningsbedrifter i Norge, og kan skape mye ny verdi. For å få til mer verdiskaping, vil et katapultsenter være viktig».

Tverrfaglig kompetanse for å møte bedriftenes behov

NCE Heidner Biocluster er en nasjonal klynge som samler sentrale teknologibedrifter innenfor landbruket. Bedriftene er tydelige på at utviklingsløpene krever tverrfaglig kompetanse, og oppstartsmøtet samlet sentrale kunnskapsmiljøer for bedriftene.

Høgskolen i Innlandet og NIBIO var representert på møtet. «NIBIO representerer et nasjonalt forskningsmiljø innen landbruksteknologi, og er positiv til initiativet som nå er tatt for en nasjonal katapult innen agritech.» sier Audun Korsæth, divisjonsdirektør i NIBIO.

Mange av prosjektene innen agritech vil ha stort behov for informasjonssikkerhet.  Nils Kalstad, instituttleder ved NTNU, deltok på møtet. Kalstad uttalte «Vi har engasjert oss i NCE Heidner Biocluster fordi vi mener at vår kompetanse innen sikker digitalisering er et viktig bidrag inn i verdikjeden for matproduksjon».

Nasjonal mobilisering for internasjonale målsettinger

Landbruksteknologi er et stort og viktig satsningsområde, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom felles satsing har bedriftene identifisert store markedsmuligheter ved å eksportere norsk landbruksteknologi.

Klyngeleder Kristiane Haug Berg mener en riktig utformet katapult vil være viktig for å realisere gevinstene fra ledende forskningsmiljøer i Norge. «Det er i dag mange tilgjengelige virkemidler og ressurser til prosjekter i tidlig utviklingsfase, men det mangler arenaer og ressurser for den prototyping og stor-skala uttesting som er nødvendig før man kan gå inn i en kommersialiseringsfase

Bedriftene i førersete

Medlemmene i NCE Heidner Biocluster besitter enorm kompetanse og styrke hver for seg. Ved å samle disse aktørene ytterligere rundt en katapult-etablering sammen med tunge kompetanseenheter som NTNU og NIBIO, vil det bli en meget kraftfull satsing.

Alle deltagerne er enige om at det er viktig at næringen er i førersetet. For den videre prosessen er det satt sammen en prosjektgruppe med representanter fra 5 bedriftsaktører, samt NIBIO og Høgskolen i Innlandet. NCE Heidner Biocluster har prosjektledelsen i arbeidet.

Norsk katapult 

Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som tilbyr fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk. Katapult-sentrene gjør det enklere for innovative bedrifter å utvikle prototyper, teste, simulere og visualisere, slik at ideer utvikles raskere, bedre og med mindre risiko. Katapult-sentrene får offentlig støtte for å bistå små og mellomstore bedrifter over hele landet. https://norskkatapult.no/

Nysgjerrig på å lære mer om landbruksteknologi/agritech?


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS