Hvordan henger innovasjon og regional utvikling egentlig sammen? Og hvordan står det til i Innlandet?

Innspill fra medlemmer i NCE Heidner Biocluster ønskes til forskningsprosjekt.

Det fireårige forskningsprosjektet «REDINN» ved Høgskolen i Innlandet har som formål å øke forståelsen av Innlandsregionens utfordringer og muligheter når det gjelder næringsutvikling og omstilling. Ved å bl.a. intervjue sentrale aktører i og utenfor Innlandet skal prosjektet bidra til å gi politiske råd og utvikle kunnskap om stedsbasert innovasjonspolitikk.

Publisert 10. mars 2022
Revidert 10. mars 2022
Skrevet av linn
Hvordan henger innovasjon og regional utvikling egentlig sammen? Og hvordan står det til i Innlandet?

Veletablerte metoder

En viktig del av prosjektet er å undersøke virkningen av klynger på medlemmenes nettverksbygging, innovasjon og økonomisk vekst. REDINN skal gjennomføre en regional analyse, skissere kunnskapsflyt, og få innsikt i aktørene og strukturene som allerede er på plass. Til slutt skal disse dataene brukes til å gi innspill og råd til utvikling av regionalpolitikk som støtter økonomisk utvikling og vekst. Metodene som benyttes i prosjektet er veletablerte, og har blitt benyttet på teknologi-klynger i andre land. Resultatene benyttes i dag av EU for å vurdere eksisterende, og utvikle nye politiske tiltak mot klynger.

Klyngemedlemmer ønskes

NCE Heidner Biocluster representerer en sentral del av regionens bioøkonomi og er avgjørende for dens fremtidige utvikling. Prosjektpartnerne ser det derfor som viktig å intervjue medlemmene i klyngen, og dette er tenkt gjennomført som en todelt undersøkelse. Klyngemedlemmene vil bli kontaktet i løpet av mars måned.

Det ønskede resultatet til REDINN-prosjektet er å bidra til å gi NCE Heidner Bioclusters medlemmer og administrasjon, samt regionale beslutningstakere noen interessante politiske råd. Forskningsprosjekter overser ofte ikke-storbyområder, noe som gjør det mer utfordrende for dem å utvikle seg. Dette prosjektet håper å redusere den utfordringen for Heidner-klyngemedlemmene og regionen.

Sitat Giuseppe “Jeg tror at studiet vårt – ledet av en dyktig forsker som John – vil være svært relevant for oss alle”.

Fakta:

  • REDINN er et fireårig prosjekt med en ramme på 45 millioner NOK, hvorav Sparebankstiftelsen Hedmark bidrar med 25 millioner. Tema for prosjektet er regional utvikling utenfor storbyregioner, og hvordan Innlandet klarer seg i den globale økonomien.
  • Målet med prosjektet er å styrke fagmiljøet og HINN, og derigjennom også regionen.
  • Undersøkelsene er en del av REDINN-prosjektet, og de utføres av førsteamanuensis Giuseppe Calignano og PhD-student John Chrisman, sammen med førsteamanuensis Stine Jeanette Harby Lien
  • Les mer om REDINN: https://redinn.no/


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS