Valgt inn i referansegruppe for utvikling av Horisont Europa

Daglig leder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg, er valgt inn i den nasjonale referansegruppen for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa.

Publisert 2. juli 2020
Revidert 8. april 2021
Skrevet av linda-theres
Valgt inn i referansegruppe for utvikling av Horisont Europa
Fotokred_hvit www.rakelberg.com
Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster.

Det er Innovasjon Norge og Forskningsrådet som har ønsket deltakere i nasjonale referansegrupper for EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Kristiane Haug Berg er én av 222 medlemmer som skal delta i de ti ulike referansegruppene. Medlemmene er oppnevnt for to år, med mulighet for gjenoppnevning.

Oppstart i 2021

Programmet, som har oppstart i 2021, er verdens største program som finansierer forskning og innovasjon. Horisont Europa har et budsjett på ca. 1000 milliarder kroner.

– Jeg er valgt inn i referansegruppe 8 som skal fokusere på mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø, forteller Haug Berg. De forskjellige gruppene skal komme med innspill knyttet til Norges prioriteringer, strategiske prosesser og oppfølgingen av Horisont Europa, som er EUs neste, syvårige rammeprogram.

Verdifullt samarbeid

– Jeg håper at vi gjennom gruppene kan bidra til at Norge når målene som er satt for landets deltakelse i Horisont Europa. Vi skal også bidra til at norske aktører får bedre informasjon om utlysninger og satsinger i Horisont Europa. Gjennom vår innsats kan vi øke muligheten for at norske aktører fra blant annet akademia og næringsliv får gjennomslag i rammeprogrammet, noe som også kommer våre medlemmer til gode, forsetter Haug Berg engasjert.

Les mer:
Nesten 1400 vil bestemme over EU-program.
Horisont Europa.

Det er opprettet nasjonale referansegrupper på følgende ti områder:

  1. Fremragende vitenskap (Det europeiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie Actions)
  2. Forskningsinfrastruktur
  3. Helse
  4. Kultur, kreativitet og inkluderende samfunn
  5. Samfunnssikkerhet
  6. Digitalisering, romvirksomhet og næringsliv
  7. Klima, energi og mobilitet
  8. Mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø
  9. Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og økosystemer for innovasjon
  10. Juridisk og økonomiske forhold (deltagelsesregelverket)


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS