SpareBank 1 Østlandet er ny samarbeidspartner i klyngen

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og et av landets mest solide regionale finanskonsern. I klyngen vil banken bidra inn på hensiktsmessige temaer og problemstillinger knyttet til temaet bærekraft og innovasjon.

Publisert 16. desember 2020
Revidert 16. desember 2020
Skrevet av linda-theres
SpareBank 1 Østlandet er ny samarbeidspartner i klyngen
Fotokred_hvit SpareBank 1 Østlandet
Ny samarbeidspartner: I klyngen vil banken bidra inn på hensiktsmessige temaer og problemstillinger knyttet til temaet bærekraft og innovasjon.

Sparebanken har hovedsete i Hamar og har kunder fra hele landet, selv om majoriteten av kundemassen holder til på Østlandet.

– SpareBank 1 Østlandet vil være en sentral samarbeidspartner for NCE Heidner Biocluster, og vi ønsker å bidra inn med vår kompetanse og posisjon som en sentral aktør på flere områder innenfor det grønne skiftet, sier Hans Olav Wedvik, konserndirektør bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet.

Hans Olav Wedvik, konserndirektør bedriftsmarked i SpareBank 1 Østlandet. Foto: SpareBank 1 Østlandet

Bærekraft i fokus

SpareBank 1 Østlandet har en viktig rolle som samfunnsaktør i de lokale miljøene banken er en del av, og ambisjonen er å merkbart forsterke bankens positive påvirkning på mennesker, miljø og samfunn.

– SpareBank 1 Østlandet jobber for å understøtte FNs bærekraftsmål, og mål 17 om samarbeid er et overmodnet metodemål for oss. I klyngen ønsker vi å bidra inn på hensiktsmessige temaer og problemstillinger, fortsetter Wedvik.

Økt samhandling og innovasjon i klyngen

Å være medlem i NCE Heidner Biocluster betyr at en er en del av en bransjeklynge som arbeider for økt samhandling og innovasjon blant medlemmene.

– SpareBank 1 Østlandet styrker NCE Heidner Bioclusters forutsetninger for å utvikle nye løsninger. Jeg er glad for at banken ønsker å samarbeide med oss, og at de ønsker å bidra inn klyngens prosjekter, sier Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster.

– Klyngen er en attraktiv utviklingsarena for aktører innenfor hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon. Nå får bedriftene i klyngen tilgang til ny og spennende kompetanse som kan bidra inn i arbeidet innen innovasjon og bærekraft, sier Haug Berg.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS