Råd til deg som skal søke EU-midler

EU-rådgivning er en av medlemsfordelene i NCE Heidner Biocluster, og EU-rådgiver Linn Dybdahl jobber blant annet for å mobilisere til økt samarbeid og deltagelse i EU-prosjekter i klyngen.

Publisert 9. oktober 2023
Revidert 10. oktober 2023
Skrevet av linda-theres
Råd til deg som skal søke EU-midler
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
Linn Dybdahl er EU-rådgiver i NCE Heidner Biocluster.

Å søke EU-midler kan være en kompleks prosess, men kan også være en god kilde til finansiering for bedrifter som ønsker å realisere innovative prosjekter.

Gode råd på veien

Planlegger du å søke EU-midler, er det noen råd og trinn du bør følge på veien.
– Før du begynner å fylle ut selve søknaden, bør du søke råd og veiledning fra for eksempel Innovasjon Norge eller Norges Forskningsråd som stiller med nasjonale kontaktpersoner (NCP). Disse er knyttet opp mot områdene i Horisont Europa. Jeg kan også være en verdifull ressurs når du skal navigere deg gjennom søknadsprosessen, forklarer Dybdahl.

Finn bedriftens egenverdi

Klyngens EU-rådgiver har flere års erfaring, og står klar til å hjelpe medlemsbedrifter som ønsker å realisere EU-prosjektene sine.

– Jeg kjenner klyngen godt, har mange års erfaring fra søknadsskriving og er vant til å koble ulike aktører, sier Dybdahl, som i tillegg har verdifull erfaring med prosjekter og samarbeidsprosesser på tvers av ulike fagområder. 

– Det er viktig at du finner din unike verdi, og med det mener jeg bedriften, produktet eller tjenesten du tilbyr. Vær stolt av det unike og inkluder dette i søknaden din. Ikke vær redd for å fremheve dine sterke sider og prestasjoner, fortsetter hun.

– Søk etter informasjon om EUs overordnede mål og strategier, og vis hvordan ditt prosjekt kan bidra til å nå disse målene eller løse utfordringer som EU står overfor, oppfordrer EU-rådgiveren.

Å søke EU-midler kan være en komplisert prosess, og det er viktig å være oppdatert.
– Derfor er det en fordel om du setter av tid til å delta på kurs og webinarer som tilbys av Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen for å få verdifull innsikt og tips, sier Dybdahl.

Bygg et team!

Det er ingen som lykkes alene, og du bør skape et støtteteam. Du velger selv om du lager et team ved hjelp av eksterne rådgivere eller innenfor egen organisasjon. Et dedikert team vil være avgjørende for utarbeidelsen av en god søknad.

– Når det gjelder finansiering, må du være tydelig på hva du trenger finansiering til, samt hvor mye kapital som kreves, sier EU-rådgiveren, og legger til at det er viktig å planlegge hvordan du kan bidra med egenkapital til prosjektet.

– Du kommer også lengre med et positivt tankesett, smiler Dybdahl, som kommer med et godt eksempel på endring av tankesett; gå fra «jeg trenger penger til min innovasjon» til «hvordan kan jeg få betalt for å bidra til å løse større utfordringer i tråd med EUs strategier?».

Vær nøyaktig

Les utlysningsteksten og de tilhørende dokumentene nøye, og sørg for at søknaden samsvarer med spesifikke krav som oppgis.

– Sett av tilstrekkelig tid og ressurser for å forberede og sende inn søknaden din. Begynn så tidlig som mulig for å unngå stress og hastverk, sier EU-rådgiveren.

– Vurder også hvor du befinner deg på Technology Readiness Level (TRL)-skalaen og hvor du ønsker å være når prosjektet er fullført. Dette vil hjelpe deg med å forstå om dine aktiviteter er innenfor forskning, innovasjon eller utvikling, forklarer Dybdahl.

PES-midler

Det er også mulig å søke om Prosjektetableringsstøtte (PES) gjennom Forskningsrådet, som kan gi deg mer ressurser i søknadsprosessen. – EU har en egen portal for søknader – EU-portalen – gjør deg kjent med plattformen slik at du enkelt kan navigere deg gjennom søknadsprosessen, råder Dybdahl.

– Før du søker om finansiering fra EU, bør du undersøke mulighetene for nasjonal eller regional støtte, noe som kan være en verdifull start for å sikre nødvendig finansiering, sier hun.

– Kort fortalt krever søknadsprosessen grundig planlegging, kunnskap om EUs prioriteringer og godt samarbeid. Følger du disse rådene og trinnene, kan du øke dine sjanser for å få støtte til ditt innovative prosjekt, sier Dybdahl.

Les mer:

Forskningsrådet: Nasjonale kontaktpersoner for Horisont Europa
Innovasjon Norge: EU-finansiering og rådgivning

Hva kan bedriften din få hjelp til hos NCE Heidner Biocluster?

  • Diskutere prosjektidé
  • Bistand til utforming av EU-søknader
  • Kartlegge aktuelle finansieringsutlysninger som passer din bedrift
  • Koble bedriften opp med europeiske partnere som kan være aktuelle for EU-prosjektet
  • EUs søknadsportal og administrative skjema
  • Budsjett
  • Kobling mot nasjonale kontaktpunkter i Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS