Pris til SpermVital

Årest nyskapingspris til SpermVital:
Vi gratulerer Nils Christian Steig og resten av teamet i SpermVital. 

Publisert 7. mai 2014
Revidert 7. november 2023
Skrevet av Dag
Pris til SpermVital
Fotokred_hvit Rakel J. Berg
SpermVital har patentert og kommersialisert en ny teknologi for kunstig sædoverføring

Styret i NHO Innlandet begrunner sitt valg på følgende måte:

SpermVital AS er en spennende ny bedrift som satser internasjonalt og med stort potensiale i et globalt marked. Bedriftens produkt er et resultat av forskningsintensiv virksomhet kombinert med innlandets ressurser som jordbruksintensiv region med lange erfaringer innen dyrehelse/avlsarbeid. Teknologien er et resultat av over ti års forskning med basis i en tradisjonell landbruksorganisasjons evne til nytenking og offensive satsing på forskning og utvikling. Produktet er patentert og teknologien kan få stor betydning for fremtidig avlsarbeid ved å bidra til økt befruktningsrate ved kunstig inseminering. Dette adresserer en global utfordring i forhold til behovet for å produsere mer mat. Styret ønsker å gi annerkjennelse til et innlandsmiljø som bidrar til å løse globale utfordringer og som derigjennom viser unge mennesker viktigheten av landbruk kombinert med forskning og utvikling.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS