Oppstart av NCE Heidner Biocluster

8. november 2018 ble det offentliggjort at Heidner Biocluster får den høyt anerkjente statusen Norwegian Centres of Expertise (NCE). Klyngeprosjektet vil ha oppstart 1.1.2019, og strekker seg over fem år.

Publisert 18. desember 2018
Revidert 27. oktober 2020
Skrevet av linn
Oppstart av NCE Heidner Biocluster

«Norwegian Innovation Clusters» er et regjeringsstøttet klyngeprogram, som tar sikte på å utløse og forbedre utviklingsaktiviteter i klynger. Målet er å øke klyngedynamikken og attraktiviteten, og det enkelte selskaps innovasjons- og konkurranseevne. Programmet er organisert av Innovasjon Norge, og støttet av SIVA og Norges forskningsråd. NCE-statusen gir økt mulighetsrom og tilgang til flere virkemidler for finansiering, som blant annet nasjonale såkornfond, SFI og Katapult i tillegg til en grunnfinansiering på 5 millioner kroner i året de neste fem årene.

NCE-nivået er for modne klynger som har etablert systematisk samarbeid og har potensial for vekst på nasjonale og internasjonale markeder. Innenfor sine respektive sektorer og teknologiområder skal klyngene ha en nasjonal posisjon.

Fra Arena til NCE

Gjennom klyngeprogrammet har Heidner Biocluster i perioden 2012-17 hatt Arena-status. Antall medlemmer har vokst fra 26 til 49, og totalomsetningen er tredoblet fra 20 til 60 milliarder kroner. SMB-ene har vokst med 50 prosent i omsetning og 30 prosent i antall ansatte.

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff.

Hovedmålene for NCE-perioden er å styrke bedriftenes verdiskaping og konkurransekraft i et internasjonalt marked, og å være et utstillingsvindu for bærekraftige løsninger knyttet til matproduksjon. Dette skal oppnås ved å videreutvikle det unike som er bygget opp i klyngen; kompetanse, produkter og tjenester. I tillegg til å styrke samarbeidet gjennom hele verdikjeden, skal vi i NCE-prosjektet koble på andre verdikjeder. Det vil jobbes med verdiskapende samarbeidsaktiviteter under fire fokusområder; internasjonal kommersialisering, bærekraft, ny muliggjørende teknologi og innovasjon.

Medlemskap i NCE Heidner Biocluster

Å være medlem i NCE Heidner Biocluster betyr å være del av en bransjeklynge som arbeider for økt samhandling og innovasjon blant våre medlemmer. Alle organisasjoner etablert i Norge som leverer produkter eller tjenester relatert til bærekraftig matproduksjon, eller har til hensikt å gjøre det, kan bli medlem av klyngen.

Styringsgruppen i NCE Heidner Biocluster

Styringsgruppens sammensetning er basert på et sterkt engasjement for klyngen, bred erfaring og stort nettverk som til sammen bidrar til å styrke klyngesamarbeidet og oppnå klyngens ambisjoner og mål.

Klyngeadministrasjonen

Klosser Innovasjon AS er fasilitator for klyngeprosjektet, og vi som jobber i klyngeadministrasjonen er ansatt her. Klyngeadministrasjonen består av klyngeleder Kristiane Haug Berg, prosjektledere Linn Dybdahl, Brit Rønning Johansen og Karina Hauge Johansen og kommunikasjonsrådgiver Linda-Theres Trondsen. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål, innspill eller en god ide!

Cluster Management Team

Klyngeleder
Kristiane Haug Berg
e-mail: kristiane@nullklosser.no
Phone: + 47 906 80 414
Prosjektleder
Linn Dybdahl
e-mail: linn@nullklosser.no
Phone: + 47 906 25 908
Prosjektleder
Brit Rønning Johansen (permisjon)
e-mail: brit@nullklosser.no
Phone: + 47 976 31 870
Prosjektleder
Karina Hauge Johansen
e-mail: karina@nullklosser.no
Phone: + 47 482 70 970
Kommunikasjonsrådgiver
Linda-Theres Trondsen
e-mail: linda-theres@nullklosser.no
Phone: + 47 469 40 231

Følg med på NCE Heidner Biocluster:
Nettside   E-post   Nyhetsbrev   Facebook   Twitter   Linkedin


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS