Ny satsing på digitalisering i NCE Heidner Biocluster

Digitalisering er en av NCE Heidner Bioclusters fem fokusområder. Med ny prosjektleder på plass skal det satses fullt på hvordan klyngemedlemmene kan øke konkurransekraften ved å få fart på digitaliseringen.

Publisert 27. september 2022
Revidert 16. august 2023
Skrevet av Siv
Ny satsing på digitalisering i NCE Heidner Biocluster

Sammenlignet med mange andre land ligger norsk næringsliv langt fremme på digitalisering. Mange av medlemmene i NCE Heidner Biocluster har lang erfaring med å utvikle produkter og tjenester basert på analyser av store datamengder. 

– Digitalisering er et felt som er i rivende utvikling og det gjelder å henge med i svingene om vi skal beholde våre fortrinn. Derfor starter vi en ny satsing nå, sier ny prosjektleder for digitalisering i NCE Heidner Biocluster, Anja Løkken Stokke. 

Løkken Stokke skal være ansvarlig for å få opp nye innovasjonsprosjekter mellom klyngemedlemmene og for temagruppa digitalisering. 

Det er lurt å stå sammen med andre klyngemedlemmer om digitalisering 

For NCE Heidner Biocluster handler digitalisering om å utnytte potensialet til bedriftene ved å kombinere nye teknologier med kompetansen som klyngebedriften allerede innehar, forklarer prosjektlederen. 

– Medlemmene i NCE Heidner Biocluster ligger langt fremme innen avl og genetikk, fôringredienser og sunn, trygg mat. Vi ser mange innovasjonsmuligheter gjennom utnyttelse av ny, muliggjørende teknologi og utnyttelse av data. Dataene er ikke verdt noe med mindre vi bruker de til noe, sier hun. 

I dag består temagruppen digitalisering blant annet av medlemmer fra høgskole og universitet, genetikk, IT og det offentlige. Løkken Stokke håper flere av klyngens medlemmer vil bli med i temagruppe og gi innspill til digitaliseringssatsingen. 

– Vi tilbyr en unik mulighet til å stå sammen med de andre klyngmedlemmene i digitaliseringsarbeidet. Det er ingen vits i å stå alene med de samme problemstillingene, sier hun. 

Norsk landbruk har lang erfaring med datadeling  

Samtidig som digitalisering kan åpne mange nye forretningsmuligheter, er det også flere problemstillinger som må løses. 

– Norsk landbruk har lang erfaring med å dele data med hverandre og har på grunn av det verdens friskeste husdyrpopulasjoner. Det ligger mange muligheter i å utnytte data på en ny måte, men vi skal ikke være naive i hvordan vi bruker de, sier Løkken Stokke. 

Bruk og deling av data vil derfor være en av temaene som temagruppen digitalisering vil jobbe med.

Ønsker du å delta i temagruppe digitalisering, eller har spørsmål rundt digitalisering kan du ta kontakt med Anja på anja@nullklosser.no


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS