Norsvin fikk en kickstart på Professionals program

NCE Heidner Professionals program er et treningsforløp i forretningsutvikling fordelt over tre samlinger à to dager. Norsvin er en av seks bedrifter som deltok i første runde av programmet, og i løpet av kurset fikk kursdeltagerne en kickstart på sitt case.

Publisert 14. desember 2020
Revidert 14. desember 2020
Skrevet av linda-theres
Norsvin fikk en kickstart på Professionals program
Fotokred_hvit Kristiane Haug Berg
Elisabeth Nordbye, semin- og eksportsjef i Norsvin og Torunn Aasmundstad, produktspesialist i semin- og eksportavdelingen i Norsvin er godt fornøyd med utbyttet fra pp-programmet.

The Assessment Company er veiledere, mentorer og instruktører for programmet, som er et skreddersydd tilbud til klyngens medlemmer, og utviklet i samarbeid med NCE Heidner Biocluster.

Bonus å delta

– I en travel hverdag kan det være vanskelig å finne tid til å delta på kurs, ettersom en da må sette daglige gjøremål på vent, sier Elisabeth Nordbye, semin- og eksportsjef i Norsvin.

– Å delta på Professionals programmet var derimot en stor bonus, siden vi hadde startet med vårt case allerede og dermed kom lengre i arbeidet med prosjektet vårt i løpet av kurset, fortsetter hun.

Hensikten med å delta i Professionals programmet er å lære nyttig metodikk innen kommersialisering, personlig utvikling, samt arbeide konkret med et case fra egen bedrift med det formål å komme videre i prosessen.

Duroc ut i verden

– Elisabeth og jeg har jobbet halvannet år med forberedelse til lansering av duroc – en svinerase – internasjonalt. Rasen er av god kvalitet, og vi jobbet med utprøving av rasen med tanke på internasjonal lansering. Vårt case hadde fokus på hvordan vi i Norsvin kan bidra inn i Topigs Norsvin for å sikre at produktet lykkes internasjonalt, forklarer Torunn Aasmundstad, som jobber som produktspesialist i semin- og eksportavdelingen i Norsvin.

– Vi var to som deltok fra samme avdeling og med felles case, og det har gitt oss og Norsvin merverdi, sier Nordbye.

Morsomme kursdager og personlighetstest

For å skape dynamikk i de ulike gruppene, hadde kursdeltagerne tatt en personlighetstest i forkant av kurset.

– Vi var en fin og sammensatt gjeng, og i ettertid har det vært lettere å ringe de andre deltagerne for å diskutere case eller fag. Vi fikk også dypinnsikt i andre bedrifters case, som også var lærerikt, sier Nordbye.

– Som forsker er jeg er vant til å jobbe med statistikk, og hadde ikke helt troen på personlighetstesten. Men gjennom kursløpet lærte jeg blant annet å bli mer bevisst på dynamikk mellom ulike personligheter i et team og hvordan ulikheter kan være en styrke, sier Aasmundstad, som er godt fornøyd med kurset.

Alle får tilbakemelding på sine personlige egenskaper og innspill til hva en kan jobbe videre med. Eksempelvis kan en ekstrovert og kreativ person være viktig i en innledende og kreativ fase av et prosjekt, mens en strukturert og introvert type vil være viktig en gjennomføringsfase. Dette er tilbakemeldinger som er fine å ta med tilbake til arbeidshverdagen.

– Vi var igjennom et fyrverkeri av noen dager! Kursdagene besto av en fin miks med teoretisk påfyll av faglig kunnskap og fine avbrudd med personlig utvikling, sier Nordbye.

– Å delta var for meg et energipåfyll, supplerer Aasmundstad. Hun grudde seg til å bli filmet, men det var ikke så ubehagelig som hun først hadde trodd.

– Jeg grudde meg, jeg også! Vi leverte hver dag, og jeg opplevde at vi alle måtte gå litt ut av egen komfortsone, supplerer Nordbye.

Caset fikk ny form

Men hvordan gikk det egentlig med caset?
– Målet med caset var som sagt å bidra inn i Topigs Norsvin med lansering av duroc. Vi skulle blant annet definere våre viktigste kunder, og endte med at vår kunde i dette prosjektet ikke ble sluttkunden, men regiondirektørene i Topigs Norsvin. Regiondirektørene har ansvar for fem ulike markeder på verdensbasis. Kort fortalt skulle vi bidra med vår produktkompetanse inn mot lanseringen, forklarer Nordbye.

Elisabeth og Torunn forteller også at en viktig og interessant læring i løpet av kurset var å oppdage at det de trodde var kunden ikke nødvendigvis var den gruppen de som fagpersoner skulle rette budskapet mot.

– Som avlsforsker er jeg ikke vant til å ha kundefokus, og for meg har det vært nyttig å lære om verktøy og metoder for å forstå kundens behov, sier Aasmundstad.

– Torunn og jeg fikk i likhet med de andre deltagerne hjemmelekser underveis i kurset. Blant annet lagde vi en intervjuguide for å forstå kunden og løse problemene de står i til daglig. Denne testet vi ut på en av regiondirektørene, samt en potensielt stor internasjonal kunde som var på Norges besøk, forteller Nordbye.

– For å gjøre en best mulig jobb må vi også forstå kundefokuset og markedet hos våre nederlandske kolleger, forklarer hun.

Norsvin sender tre deltagere til modul 2

– Gjennom kurset ble vi hele tiden utfordret og arrangøren var svært godt forberedt, skryter Nordbye. Vi har lært mye, og bruker mye av det vi lærte – både faglig og personlig – på jobb i dag, sier hun.

Et av satsingsområdene til Norsvin er økt kompetanse innen internasjonal forretningsutvikling, og med bakgrunn i Nordbye og Aasmunstads gode erfaringer sender Norsvin tre deltagere til runde to i PP-programmet som starter opp nå i desember.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS