Norsk Protein bytter navn

Norsk Protein, medlem i NCE Heidner Biocluster, bytter navn til Biosirk Norge. – Det er naturlig å endre navnet vårt, sier administrerende direktør, Lars Aashammer.

Publisert 5. juni 2020
Revidert 17. juni 2020
Skrevet av linda-theres
Norsk Protein bytter navn
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
Logistikksjef Ståle Vangskåsen og fabrikksjef Mikkel Imerslund i Biosirk Norge er spent på fremtiden og bedriftens fokus i tiden fremover.

– For oss er dette en historisk dag. I 23 år har Norsk Protein tjent oss vel som et godt navn. Navneendringen understøtter bedriftens strategi og utvikling, og nå ser vi fremover og fokuserer på videre utvikling av bedriften, sier Aashammer.

Biosirk Norge
– Navnet Biosirk Norge beskriver vår kjernevirksomhet, opprinnelse og hva vi skal jobbe med i fremtiden. Vår utvikling er også et resultat av skiftet i norsk bioøkonomi, hvor vi nå i større grad synliggjør selskapets nøkkelrolle i sirkulær bioøkonomi, fortsetter Aashammer.

– Det er viktig for oss at vi er en pådriver for egen utvikling. Navnet understøtter oss som biosirk-industri, og gjenspeiler også næringens funksjon, som er best mulig gjenbruk av biorester. Navnet Biosirk Norge kombinerer «biosirk» som betyr å optimalisere råstoffverdier. I tillegg signaliserer «Norge» en bedrift som er stolt av egen opprinnelse, noe vi ønsker å bruke aktivt i vår posisjonering, forklarer han.

Tilbake til start
– Det er et spennende steg vi nå tar for bedriften. Norsk Protein ble i sin tid opprettet og konsolidert med sikte på å yte sikre destruksjonstjenester for kjøttindustrien. Norsk Protein skulle sikre trygg håndtering gjennom destruksjon og samtidig sørge for mest mulig verdiskapende utnyttelse av animalske biprodukter. Gjennom Biosirk Norge kan vi kommunisere at vi dekker hele verdikjeden fra trygg håndtering til utnyttelse av animalske biprodukter.

– Biosirk Norge er et godt navn som reflekterer hva vi jobber med, og som har utviklet selskapet de siste 23 årene. Vi har også vokst til å bli et nasjonalt selskap med fem fabrikker fordelt utover hele landet, sier Aashammer.

I 2019 tok selskapet imot nærmere 200 000 tonn biologisk råstoff fra kjøttprodusenter, slakterier og skjærebedrifter. Dette ble videreforedlet til fôringredienser, økologisk gjødsel og energi i en prosess der det kun blir rent vann som restprodukt.

Sirkulær bioøkonomi
For i sterkere grad å kunne møte den økende konkurransen satser Biosirk Norge videre med forsterket fokus på prosess- og produktutvikling.

– Vi har også en sentral plass der bioøkonomi blir mer viktig, og det stilles høye krav til biosikkerhet og verdiskaping. I løpet av de siste 23 årene har vi oppnådd en dominerende posisjon, noe som betyr at vi også kan spille en viktig rolle i en fremtidig, sirkulær bioøkonomi, forklarer Aashammer.

Linda-Theres Trondsen Biosirk Norge, avdeling Hamar.

Biosirk Norge

Biosirk Norge er en bedrift som tar imot biprodukter fra slakterier og skjærebedrifter, kassater og døde dyr. Etter gjeldende regelverkverk i Norge og EU, videreforedler Biosirk Norge disse til kjøttbeinmel og animalsk fett.

Denne produksjonsprosessen av proteinråstoffer til husdyrfôr og risikoråstoff til kjøttbeinmel og fett, er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 for alle avdelingene.  Dette betyr kontinuerlig fokus på miljø og kvalitet og forbedringer i hele produksjonsprosessen.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS