Norsk Landbruksrådgiving er nytt medlem i klyngen

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er tatt opp som nytt medlem av NCE Heidner Biocluster. NLR er et rådgivingsselskap for den norske bonden. − Vi forventer at et medlemskap i klyngen vil synliggjøre NLR som en fremoverlent rådgivingspartner innen bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon, sier direktør i NLR, Bjarne Holm.

Publisert 17. august 2022
Revidert 24. august 2022
Skrevet av Siv
Norsk Landbruksrådgiving er nytt medlem i klyngen
Foto: Morten Livenengen

NLR tilbyr rådgiving innen et bredt spekter av ulike produksjoner basert på norske produksjonsforhold, i tillegg til tjenester innen bygningsrådgiving, økonomi og HMS.

− Gjennom utstrakt forsøks- og prosjektaktivitet i hele landet tar vi sikte på å utvikle kunnskap slik at vi kan levere enda bedre rådgiving til våre medlemmer. Alt for å kunne bidra til bedre lønnsomhet for den enkelte produsent, sier Holm.

Tilgang til forskning og nettverk er viktig for medlemskap i klyngen

NLR baserer sin rådgiving på formidling av kunnskap basert på ny forskning og innovasjon. De ønsker at også bøndene skal ta i bruk forskning i sitt innovasjonsarbeid.

Tett samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre innovasjon- og forskningsbedrifter er derfor en viktig motivasjon for å bli medlem av klyngen. NLR samarbeider i dag med flere av klyngens medlemmer, både markedsaktører og forskningsinstitusjoner.

− NLR skal være en aktiv og fremtidsrettet kunnskapsutvikler og formidler tilpasset bondens behov. Vi tror at et medlemskap i NCE Heidner Biocluster vil være et viktig bidrag i vårt mål om å være produsentens beste rådgivingsverktøy. I tillegg vil vi med vårt nettverk og kompetanse være et viktig bidrag i næringsklyngens arbeid, sier Holm.

Administrerende direktør i NLR, Bjarne Holm, er glad for å bli medlem i klyngen og delta i klyngearbeidet. Foto: NLR

Bærekraft skal gi økt konkurransekraft  

Bærekraft er blitt en viktig del av NLRs strategi og trekkes frem av Holm som en viktig motivasjon for å delta i klyngearbeidet.

− Norges Bondelaget lanserte i 2021 sin bærekraftstrategi. Strategien peker på 20 satsingsområder for hvordan norsk matproduksjon skal bli mer bærekraftig de ti neste årene. Det er behov for å oversette dette arbeidet til norsk produksjonspraksis, og her ønsker NLR å innta en nøkkelrolle, forklarer Holm.

NCE Heidner tilbyr flere programmer innen bærekraft som vil være aktuelt for NLRs arbeid.

− NLR skal være landbrukets førstevalg innenfor rådgiving til bonden. Vi skal være den rådgivingstjenesten som gir størst mulig verdiskaping for bonden, , sier direktøren.

Viktig kompetansemiljø for klyngen

Daglig leder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg, er glad for at NLR har valgt å bli medlemmer av klyngen.

− Få aktører er tettere på bøndene enn landbruksrådgiverne. Vi er svært glade for å kunne ønske dette svært kompetente kunnskapsmiljøet velkommen i klyngen. NLR samarbeider allerede med flere av medlemmene og vil dermed lett kobles på eksisterende prosesser, sier hun.

Haug Berg tror NLR vil bli viktig for å løfte arbeidet med bærekraft i klyngen, i tillegg til arbeidet med AgriFoodTech.

Om Norsk Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for ti regionale rådgivingsenheter med til sammen 24.000 medlemmer og 370 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS