Norse Biotech er nytt medlem i klyngen

Norse Biotech AS er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. Norse Biotech utvikler og produserer innovative og bærekraftige produkter basert på regionale bioressurser i Innlandet.

Publisert 26. april 2022
Revidert 26. april 2022
Skrevet av linda-theres
Norse Biotech er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit Linn Dybdahl
– Vi håper at Norse Biotech kan være en god og kreativ bidragsyter til NCE Heidner Biocluster, sier Rune Langerud CEO og partner i Norse Biotech. Her sammen med (til høyre) Dr. Ray Chrisman i Norse Biotech.

Selskapet ble etablert i 2015 av en gruppe erfarne industrialister og bioakademikere fra Norge og USA.

– Vår visjon er å være en ledende global organisasjon innen innovativ utvikling og produksjon av bærekraftige biomasseprodukter, i det vi definerer som våre nisjer, sier Rune Langerud, CEO og partner i Norse Biotech.

Fra biokjemi og materialteknologi til kommersialisering

– I perioden fra 2016 til 2021 prioriterte Norse Biotech satsningen på FoU-aktiviteter, og vi har blant annet sikret oss ulike internasjonale patenter. Fokuset vårt har i første rekke vært rettet mot biokjemi og materialteknologi, forteller Langerud.

Nå er selskapet på vei inn i en industrialiserings- og kommersialiseringsfase.

– Vi er i gang med å etablere en batch-vis produksjon av betulin-produkter i Elverum, og har startet markedsforberedelser i Europa og Asia, sier Langerud.

Norse Biotech På laboratoriet i Elverum. Fra venstre: PhD (Organic Chemistry) Zekarias Yacob Fundusa og Rune Langerud, CEO og partner i Norse Biotech.

– Våre planer for 2022 er å produsere betulin-produkter, basert på biomasse fra bjørkebark. Men på sikt er Norse Biotechs formål å utvikle, produsere og selge flere verdifulle produkter basert på bioressursene i Skandinavia, i det som defineres som et high value – low volume-segmentet. Vi starter opp med biomasse fra skogen, men i fremtiden så har vi som mål å utvide råvarebasen med biomasse fra flere kilder, blant annet fra landbruk og havbruk.

Ønsker å bidra til økt verdiskaping og grønn industri

– Våre eiere har god erfaring med å delta i ulike næringsklynger og nettverk, og vi har et brennende ønske om å bidra til økt verdiskaping og grønn industri. Dette gjelder både for regionen vår spesielt, og for biobransjen generelt, sier Langerud.

– Vi håper at Norse Biotech kan være en god og kreativ bidragsyter til NCE Heidner Biocluster, både kommersielt, industrielt og på annet vis, sier han.

Står sterkere sammen

Norse Biotechs grunnleggende holdning er at man står sterkere sammen, noe Norse-selskapet har erfart gjennom sitt øvrige klyngearbeid.

– Vi forventer at vi gjennom medlemskapet finner samarbeidspartnere der vi kan utfylle hverandre og finne gode synergier, og da tenker vi spesielt innen FoU, tilgang til råvarer, produksjon og teknologi, samt kommersielt, fortsetter Langerud.

– Vi håper også at vi gjennom klyngen vil få større gjennomslagskraft og politisk påvirkning, noe som etter vår mening vil være helt avgjørende hvis en skal lykkes med å skape ny og større bioindustri i Norge, sier han.

Et godt tilskudd til klyngen

– NCE Heidner Biocluster er en attraktiv utviklingsarena for aktører innen hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon, og Norse Biotech styrker klyngens forutsetninger for å utvikle nye løsninger, sier Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster.

Et av klyngens fem strategiske fokusområder er bioteknolog og handler nettopp om å bruke potensialet i biologien til grønn omstilling og øke konkurransekraften til norske bedrifter i bioøkonomien. Det er gledelig å styrke laget med Norse Biotech, avslutter Haug Berg.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS