NCE Heidner Biocluster deltok på Food & Bio Global Summit 2023

NCE Heidner Biocluster spilte en aktiv rolle som partner da Food & Bio Global Summit ble arrangert for første gang. Det internasjonale toppmøtet samlet nærmere 200 deltagere fra 24 land, og hadde som mål å ta opp utfordringene og løsningene for bærekraftige økosystemer innen mat- og bioressursindustrien.

Publisert 3. oktober 2023
Revidert 3. oktober 2023
Skrevet av linda-theres
NCE Heidner Biocluster deltok på Food & Bio Global Summit 2023
Fotokred_hvit Linn Dybdahl
Brit Rønning Johansen, daglig leder i NCE Heidner Biocluster deltok i åpningen av konferansen i panelsamtale med Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, CEO, AgriFood Lithuania og Anke Kwast, VP Climate and Nature Roadmap & Business Support, Yara GmbH & Co.

Arrangøren, Food & Bio Cluster Denmark samlet toppledere, bedrifter, universiteter og andre relevante aktører fra hele verden for å diskutere og samhandle om dette viktige temaet i Århus i Danmark.

Verdens matproduksjon 2023

Brit Rønning Johansen, daglig leder i NCE Heidner Biocluster deltok i åpningen av konferansen i panelsamtale med Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė, CEO, AgriFood Lithuania og Anke Kwast, VP Climate and Nature Roadmap & Business Support, Yara GmbH & Co.

Rønning Johansen fremhevet hvordan NCE Heidner Biocluster arbeider aktivt med å fremme samarbeid innad i klyngen for å utvikle innovative løsninger som kan bidra til en mer bærekraftig matproduksjon. Hun vektla klyngens rolle i å bygge tillit og relasjoner mellom medlemmene.

Viktige diskusjoner og verdifulle nettverk

– Det har vært svært nyttig å møte, diskutere og dele erfaringer med klynger fra andre land om de viktige utfordringene som våre medlemmer står overfor, og som gir dem konkurransefortrinn, sier Rønning Johansen.

– Vi har også etablert verdifulle kontakter og identifisert samarbeidsmuligheter med flere interessante aktører. Blant annet er det enighet om å jobbe for et tettere nordisk klyngesamarbeid rundt konkrete temaer, fortsetter hun.

I tillegg til Rønning Johansen, deltok også klyngens EU-rådgiver Linn Dybdahl og Silje Stenstad Nilsen, gründer og daglig leder i Biologisk AS, på det to dager lange toppmøtet. Stenstad Nilsen sitter også som representant i styringsgruppen til NCE Heidner Biocluster.

– Vi har etablert verdifulle kontakter og identifisert samarbeidsmuligheter med flere interessante aktører, sier Brit Rønning Johansen. Fra venstre: Silje Stenstad Nilsen, gründer og daglig leder i Biologisk AS,Brit Rønning Johansen, daglig leder NCE Heidner Biocluster, Linn Dybdahl EU-rådgiver NCE Heidner Biocluster, Susanne Baden Jørgensen Senior International Manager Food & Bio Cluster Denmark og Lars Visbech Sørensen CEO Food & Bio Cluster Denmark.

Les mer om Food & Bio Global Summit her.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS