N2 Applied er nytt medlem i klyngen

N2 Applied er tatt opp som nytt medlem i NCE Heidner Biocluster. N2 Applied har utviklet en løsning som gjør det mulig for bønder å produsere egen gjødsel ved hjelp av luft, strøm og organisk gjødsel. Dette gir bedre avlinger og reduserer utslipp i hele verdikjeden. 

Publisert 25. mars 2021
Revidert 25. mars 2021
Skrevet av linda-theres
N2 Applied er nytt medlem i klyngen
Fotokred_hvit @Watch – Tarand Krogvold
N2 Applied er nytt medlem i klyngen.

– Teknologien gjør nitrogenet i lufta tilgjengelig ved hjelp av strøm, – litt på samme måte som når lynet slår ned. Denne lufta går så inn i flytende gjødsel, noe som både stabiliserer og øker nitrogeninnholdet. Reaksjonen som oppstår stopper tapet av ammoniakk og reduserer klimautslippene. Dermed tar man bedre vare på gårdens ressurser, reduserer utslipp og skaper en mer sirkulær matproduksjon, sier Carl Hansson, administrerende direktør i N2 Applied.

Forbedre verdens matproduksjon

N2 Applied har ambisjoner om å forbedre verdens matproduksjon, som også er klyngens nasjonale fokusområde.

@Watch – Tarand Krogvold Carl Hansson, administrerende direktør i N2 Applied.

– Nå jobber vi på spreng med å plassere maskiner ut på gårder og biogassanlegg. Samtidig gjennomfører vi feltforsøk i inn- og utland for å dokumentere at gjødsla gir bedre avling og mindre utslipp, og vi har et langsiktig fokus på å forbedre teknologien. Vi har et internasjonalt fokus, og ønsker å styrke både partnerskap og nettverk. Teamet vårt er internasjonalt, og vi kan bidra inn i klyngen med kompetanse fra landbruk, forretningsutvikling, bærekraft og teknisk ingeniørfag. Medlemskapet vil bidra positivt for synliggjøring og styrking av arbeidet, forsetter Hansson.

Ser muligheter i NCE Heidner Biocluster

– Erfaringer vi har knyttet til kapitalisering, virkemiddelutforming og internasjonalisering vil også være et verdifullt bidrag til klyngen og overførbart til andre, sier Trond Lund, leder for forretningsutvikling i N2 Applied.

– Kanskje har vi noen utfordringer som er felles for flere av medlemmene i klyngen, og som vi kan løse i samarbeid? spør Lund.

– I vårt arbeid vil det også være nyttig med en bredere erfaringsutveksling i klyngen enn hva vi får innad i egen virksomhet rundt ulike temaer. Flere av klyngens medlemmer er allerede etablerte samarbeidspartnere på ulike områder eller aktuelle for økt samarbeid, forteller Lund.

Økt samarbeid innen bioøkonomien

Mulighetene i bioøkonomien for N2 Applied strekker seg lengre enn husdyrgården.

– Vi har arbeidet mye med husdyrgjødsel og bioavfall, men ser også muligheter i annet organisk avfall knyttet til fisk og avløpsslam, sier Lund.

Økte muligheter for presisjonsgjødsling med organisk gjødsel, nye gjødselmetoder og utvikling av gjødselprodukter for grøntsektoren vil også være mulighetsområder hvor selskapet trenger et styrket nettverk for å finne gevinstene.

N2 Applied har hovedkontor i Asker, testsenter i Flesberg og kontorer i York i Storbritannia og Wageningen i Nederland.

Bra tilskudd til kyngen

– N2 Applied styrker NCE Heidner Bioclusters forutsetninger om å utvikle nye løsninger innen bærekraftig matproduksjon.

Klyngen er en attraktiv utviklingsarena for aktører innenfor hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon. Nå får bedriftene i klyngen tilgang til ny og spennende kompetanse som kan bidra inn i samarbeidet om å gjøre norsk matproduksjon mer bærekraftig, sier daglig leder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg.

Les mer om N2 Applied her.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS