Landbruks- og matministeren besøkte klyngebedrifter

Mandag 19. november besøkte landbruks- og matminister Bård Hoksrud flere av NCE Heidner Bioclusters medlemsbedrifter i Hedmark.

Publisert 19. november 2018
Revidert 27. oktober 2020
Skrevet av linda-theres
Landbruks- og matministeren besøkte klyngebedrifter
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
Forsøkstekniker Anja Haneberg og minister Bård Hoksrud kontrollerer poteter.

Landbruk betyr mye, og både jord- og skogbruk gir grunnlag for 14.000 arbeidsplasser og en årlig verdiskaping på fem milliarder kroner i Hedmark. Hele 16 prosent av sysselsettingen og 11 prosent av verdiskapingen i fylket er landbruksbasert.

Genressurser og avlsmiljø

Hovedtema for dagen var genressurser og avlsmiljøene som driver innenfor skog, planter, storfe og svin. En av bedriftene som ble besøkt denne dagen, er Graminor som representerer avlsmiljøet på plantesiden.

Graminor driver med forskning og implementering av ny teknologi for å effektivisere utviklingen av nye plantesorter. Hos Graminor fikk landbruks- og matministeren en innføring i potetkryssing og potetsortenes ulike grad av resistens mot tørråte. Videre fikk ministeren sammen med forsøkstekniker Anja Haneberg skjære i poteter for å se etter tørråte.

Genredigeringsteknologi

Sammen med NMBU skal Graminor jobbe videre for å utvikle potetsorter som er mer resistente mot tørråte i prosjektet GENEinnovate, som har som mål å utvikle innovative løsninger ved hjelp av genredigeringsteknologi. Forskningssarbeidet spinner ut i fra NCE Heidner Biocluster, og er et samarbeid med Graminor, Norsvin, Geno, AquaGen, NMBU og Bioteknologirådet. Formålet er å etablere et forskningsmiljø med kompetanse innen genredigeringsteknologi på husdyr, fisk og planter i Norge.

NCE Heidner Biocluster

Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster, presenterte næringsklyngen og klynges fire fokusområder. Næringsklyngen består av nærmere 50 bedrifter og forskningsinstitusjoner fra genetikk og bioteknologi, bonden, matindustri-restressurser og fôrprodusenter.
Klyngens ambisjon og klyngeprosjektet inn i NCE-perioden er å sammen arbeide for økt vekst, økt lønnsomhet og styrket internasjonal konkurransekraft for medlemmene.

BioSmia er en del av innovasjonssystemet til blant annet bedriftene i NCE Heidner Biocluster og er etablert for å samle miljøene innen bioøkonomi for å skape innovasjonskraft.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud besøkte Graminor
Landbruks- og matminister Bård Hoksrud besøkte Graminor

Fakta: Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS