Landbrukets Innovasjonscamp ble arrangert for 4. gang

I samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd arrangerte vi Innovasjonscampen for fjerde gang.

Publisert 5. juni 2020
Revidert 8. april 2021
Skrevet av linda-theres
Landbrukets Innovasjonscamp ble arrangert for 4. gang
Fotokred_hvit John Trygve Tollefsen
Erstatte.no er en av vinnerne av Landbrukets Innovasjonspris 2020.

Et av våre fokusområder er bærekraft og innovasjon, og målet med innovasjonscampen er å finne nye løsninger for et bærekraftig norsk landbruk. I år var utfordringen å finne løsninger for ressurser på avveie.

Fire dager lang workshop
Innovasjonscampen er en workshop som strekker seg over fire dager der folk med forskjellig faglig bakgrunn samles for å finne en eller flere løsninger på morgendagens landbruk. I år deltok 25 dyktige personer med ulik og relevant bakgrunn. Disse ble satt sammen i fem tverrfaglige team. Oppgaven i år besto i å bidra inn i sirkulærøkonomien og finne nye måter å utnytte matindustriens restråstoff på.

– Selv om det norske landbruket er gode på å forvalte egne ressurser, kan ressursene utnyttes enda bedre. Dette vil på sikt øke verdiskapingen, samt redusere klimagassutslipp, forteller daglig leder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg.

Norilia deltok på campen
Norilia, en av våre medlemsbedrifter, deltok i innovasjonscampen, og var også deltagende på den ene vinnergruppen Erstatte.no.

Erstatte.no har identifisert at det innen norsk jordbruk, skogbruk og fiskerinæring finnes store mengder verdifullt restråstoff som ikke utnyttes best mulig. Mange bedrifter må i dag erstatte råmaterialer de bruker på grunn av nye krav til bærekraft, og det finnes mange norske bedrifter som kan dra god nytte av ressursene.

– Gjennom Erstatte.no, som er en digital plattform, kan bedrifter som ønsker å kjøpe biologisk fornybart restråstoff finne bedrifter som selger nettopp dette, forteller Haug Berg.

Vinnerne av innovasjonscampen får muligheten til å utvikle ideene sine videre. Haug Berg er spent på utviklingen, og forteller at Innovasjon Norge og Forskningsrådet har satt av 400.000 kroner til forprosjektmidler til vinnerne.

Sikter mot en bærekraftig forretningsmodell
I dag er situasjonen dessverre slik at kjøpere og selgere av biologisk restråstoff ikke har kjennskap til hverandre. Målet er at Erstatte.no skal gjøre noe med dette.

– Jeg gleder meg veldig til å videreutvikle ideen vår og har stor tro på at dette er en plattform som tilbydere av restråstoff og kjøpere trenger, sier Marije Oostindjer fra Norilia, som deltok på vinnergruppen.

Oostindjer mener at det er et behov for den digitale plattformen.

– Kunsten blir å finne en bærekraftig forretningsmodell som ivaretar behovet for lønnsomhet for alle parter, sier hun.

Les mer: Erstatte.no skal hjelpe bedrifter å bruke restråstoff fra landbruket.

Norilia

Norilias formål å ta vare på og utnytte plussproduktene fra kjøtt- og eggindustrien for å bidra til et lønnsomt og bærekraftig landbruk. Norilias oppdrag er å sørge for at alle ressurser utnyttes til produkter verden har nytte og glede av. Vårt arbeid bygger på mer enn 60 års erfaring, og eksporterer i dag til hele verden.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS