Landbrukets arbeid med klimakutt: – Norsk landbruk er bedre rustet enn i mange land

Onsdag 2. november ble det arrangert FORBEREDT-webinar om landbrukets arbeid for klimakutt. I følge daglig leder i Landbrukets Klimaselskap er det norske landbruket et stykke foran i klimaløypa sammenlignet med mange andre land.

Publisert 18. november 2022
Revidert 18. november 2022
Skrevet av Siv
Landbrukets arbeid med klimakutt: – Norsk landbruk er bedre rustet enn i mange land
Fotokred_hvit Rakel J. Berg
Norge er i verdenstoppen på genetikk og avl av husdyr, og for å lykkes med grønn omstilling og bioøkonomi, trenger vi et fortsatt sterkt landbruk.

Daglig leder i Landbrukets Klimaselskap, Johanne Sæther Houge, var en av gjestene i dagens webinar.

Ifølge Houge startet Landbrukets Klimaselskap som et prosjekt i 2017. Ønsket var å se nærmere på hva slags verktøy de kan gi bonden for å gjøre gode klimaberegninger på sin gård. 

– Vi er i en tid hvor bærekraftdokumentasjon i alle sine former slår inn som det holder. Det hjelper ikke lenger at norsk landbruk kan si at vi er bærekraftige. Vi må fylle det med faglig korrekt dokumentasjon, sier Houge.

– Norsk landbruk er bedre rustet enn i mange andre land

Hun forteller at det i mange andre land oppleves at det kommer mange nye miljøkrav som gjør at bondens handlingsrom og næringene bonden leverer til blir mindre og mindre. 

Ifølge Houge er ikke norsk landbruk i samme situasjon, selv om enkelte bønder opplever at miljøkravene som kommer er ganske heftige.

– Landbruket her til lands har vært rigget for klima- og bærekraftarbeid i mye lengre tid enn i andre land. Vi er bedre rustet enn mange andre land til å takle alt av dokumentasjonskrav og reguleringer som kommer, påpeker hun.

Klimasmart Landbruk/Landbrukets dataflyt Klimakalkulatoren skal hjelpe norske bønder dokumentere effekten av klimaarbeidet sitt. Foto//illustrasjon: Landbrukets Dataflyt

Åtte satsingsområder for hvordan næringa skal kutte utslipp

Houge viser til landbrukets klimaplan som ble lansert våren 2020. Den omhandler åtte satsingsområder for hvordan næringa skal kutte sine utslipp med fem millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 til 2030. 

Det første satsningsområdet er at alle norske bønder skal ta i bruk en klimakalkulator på sin gård innen 2025 og få god klimarådgivning. 

– Klimakalkulatoren skal være grunnplanken for å oppfylle landbrukets klimaforpliktelse. Dette digitale verktøyet gir bonden oversikt over muligheter for klimagasskutt og økt opptak av karbon på gårdsnivå, forteller Houge.

– Det er mange ting som skjer fremover som vil påvirke bonden

I tillegg til landbrukets klimaplan, påpeker hun at det er mange ting som skjer fremover som vil påvirke landbruket indirekte.

– Åpenhetsloven har trådt i kraft, det kommer store reguleringer fra EU, våre største kunder har økte krav og forventninger, forbrukere forventer det – særlig forbrukere fra generasjon Z, og kjedene stiller krav, utdyper hun.

Ifølge Houge er tillit, digitalisering og faglig etterretning nøkkelen for å få til ønsket endring framover. 

– Vi er ikke der hvor vi har svar på alle spørsmål. Dette er komplisert, men vi er på en reise for å rigge norsk landbruk og bonden til å sitte i førersete av en utvikling på klima og bærekraft som vi ser kommer, forteller hun.

Klimaspydspiss-bonde er positiv til klimakalkulatoren

Klimaspydsiss-bonde Marthe Ilseng Spangen bor på Spangen Gård i Løten, hvor de driver med gris kombinert med korn og gras. 

Å bli spurt om å være klimaspydspiss-bonde var det lille sparket hun trengte for å komme i gang med klima- og bærekraftarbeidet. 

Foreløpig har Spangen hatt møte med rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning om muligheter for klimagasskutt og økt opptak av karbon på gårdsnivå knyttet til planteproduksjon. 

Når det kommer til gris venter de på gjennomgang med rådgiver, men Spangen påpeker at grisen i utgangspunktet er både bærekraftig og klimavennlig.

– Vi har hatt fokus på god avl over lengre tid – å ha hele dyret i fokus. Vi vet at friske dyr gir lavt klimautslipp, forteller hun.

Selv om Spangen er positiv til klimakalkulatoren, opplever hun at det er et par ting som gjenstår før den er helt ferdig utviklet.

– Det er behov for å justere enkelte ting. For eksempel gjør flere produksjoner på en gård at resultatet blir litt mer komplisert enn på gårder hvor det kun er én produksjon. Jeg tror likevel det blir veldig bra til slutt, avslutter Spangen.

Landbrukets klimaplan består av 8 satsingsområder: 

  • utrulling av klimakalkulatoren
  • bedre foring, dyrehelse og avl
  • fossilfri maskinpark
  • fossilfri oppvarming 
  • bedre bruk av gjødsla og god argonomi
  • bruk av husdyrgjødsla til industrielle biogassanlegg
  • jorda som karbonlager
  • Ny klimateknologi revoulsjonerer landbruket 

FORBEREDT- webinarene er en del av en serie korte og konsise foredrag rettet mot ledere og nøkkelpersoner som ønsker å være «forberedt» på endringene som følger med samfunnets økte fokus på klima og bærekraft. FORBEREDT-webinarene arrangeres den første onsdagen i hver måned. Webinarene er gratis og åpne for ansatte medlemsvirksomheter i NCE Heidner Biocluster.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS