Land møter hav får fornyet tillit

Samarbeidsprosjektet Land møter hav har fått på plass finansiering for 2024. Det betyr at Elise Sæle Dahle fortsetter i stillingen som prosjektutvikler på tvers av de fire nasjonale klyngene NCE Seafood Innovation, NCE Heidner Biocluster, NCE Blue Legasea og Biotech North.

Publisert 29. november 2023
Revidert 29. november 2023
Skrevet av Elise
Land møter hav får fornyet tillit
Fotokred_hvit Anna Edlund
I november presenterte Elise Sæle Dahle Land møter hav-prosjektet på Blue Mission Banos konferanse i Gøteborg.

Land møter hav jobber i den første fasen av prosjektutvikling. Elise Sæle Dahle har mandat til å jobbe opp prosjekter før man har finansiering på plass.

– Du kan gjerne se på med som din utvidede innovasjonsavdeling. Jeg diskuterer gjerne prosjektidéer og problemstillinger før de er konkretisert, forteller Elise Sæle Dahle. – Deretter finner vi riktige prosjektpartnere og finansieringskilde, fortsetter hun.

Land møter hav bidrar til å bygge de nye sirkulære verdikjedene

Ambisjonen er å få til innovasjon og industriutvikling på tvers av blå og grønn bioøkonomi. Satsningsområdene er:

Prosjektutvikling, politikkutforming og kompetanse

Land møter hav jobber i skjæringspunktet mellom ressursstrømmer, infrastruktur og forretningsutvikling. Prosjektet jobber med konkret prosjektutvikling, bidrar til politikkutforming, samt det å bygge kompetanse på tvers av silo.

På kort tid har initiativet klart å etablere forskningsprosjekter og sikret betydelig finansiering, levere strategiske anbefalinger og innsikt til politikkutforming, samt bidra til kompetanseoverføring og erfaringsutveksling på tvers av landsdel, industri og sektor. 

Betydelige bidrag

Totalt har Land møter hav bidratt til å hente rett i under 20 millioner i forskningsstøtte, det har mobilisert 10 millioner i bidrag fra industriaktører på tvers av landbruk, fiskeri og havbruk.

Bli bedre kjent med de nasjonale klyngene her:

NCE Seafood Innovation
NCE Blue Legasea
Biotech North
NCE Heidner Biocluster


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS