Land møter hav 2020

Landets fire nasjonale næringsklynger innen grønn og blå bioøkonomi inviterer for tredje gang til konferansen «land møter hav». Bak konferansen står klyngeorganisasjonene NCE Blue Legasea, NCE Seafood Innovation, Biotech North og NCE Heidner Biocluster.

Publisert 28. august 2020
Revidert 14. september 2020
Skrevet av linda-theres
Land møter hav 2020

Sammen ser klyngene på mulighetene for å skape verdifulle forretningsmuligheter gjennom innovasjon på tvers av grønn og blå sektor. Dette har resultert i et stort antall ideer som har blitt diskutert på tidligere konferanser.

I år skal det pilotere en ny innovasjonsprosess på tvers av sektorene. Målet er å lykkes med videreutvikling av en håndfull muligheter, og at klyngene inkluderes i medlemmenes innovasjonssamarbeid. Prosjektet har navnet Land møter hav, og i løpet av fire webinarer i september vil vi presentere og diskutere sentrale tema.

Informasjon om de ulike webinarene finner du i arrangementsoversikten.

Om klyngene:

NCE Seafood Innovation er en klynge som jobber mot bærekraftig vekst av sjømatnæringen. Klyngen består av 80 partnere, medlemmer og samarbeidspartnere som representerer hele verdikjeden i sjømatnæringen. NCE Seafood Innovation jobber innenfor satsingsområdene; kompetanse, innovasjon og entreprenørskap. 

NCE Blue Legasea utvikler marin og biomarin næring til det beste for fellesskapet. Klyngen skal være en katalysator for tverrsektorielt samarbeid og dele kunnskap på tvers. Målet er å styrke verdiskaping og konkurransekraft for medlemsbedriftene og fiskerinasjonen Norge. 

Biotech North er en klyngeorganisasjon lokalisert i Tromsø, Norge, som betjener sektorene bioteknologi og biomarin i hele den nordlige delen av landet. Klyngen bidrar til økt verdiskaping i handel og industri ved å bidra til å utvikle kompetanse og oppmuntre til samarbeid innen innovasjon og internasjonalisering.

NCE Heidner Biocluster er Norges ledende næringsklynge for grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon. Medlemsbedriftene jobber med forskning, innovasjon og kommersialisering innen avl, bioteknologi, fôrutvikling og restråstoff. 


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS