Kronikk: I klyngen jobber vi for et sterkt landbruk og hele verdikjeden rundt bærekraftig matproduksjon

Norge er i verdenstoppen på genetikk og avl av husdyr, og for å lykkes med grønn omstilling og bioøkonomi, trenger vi et fortsatt sterkt landbruk.

Publisert 14. mai 2021
Revidert 15. mai 2021
Skrevet av Kristiane & Kristin
Kronikk: I klyngen jobber vi for et sterkt landbruk og hele verdikjeden rundt bærekraftig matproduksjon
Fotokred_hvit Rakel J. Berg
Norge er i verdenstoppen på genetikk og avl av husdyr, og for å lykkes med grønn omstilling og bioøkonomi, trenger vi et fortsatt sterkt landbruk.

Det ligger mye kompetanse, hardt arbeid og stor kapitalinnsats i å produsere mat i Norge. Utvikling og produksjon skjer ikke av seg selv, og gjennom investeringer, tett samarbeid og at bedriftene utvikler seg i tråd med forbrukernes ønsker, har vi også mulighetene til å lykkes med grønn omstilling og bioøkonomi i Norge.

Bioøkonomi skaper nye arbeidsplasser

I klyngen er samarbeid og erfaringsutveksling en av flere viktige faktorer som skal til for at medlemsbedriftene lykkes. Viktig er det også at avlsselskapene og foredlingsbedriftene, som for eksempel Tyr, Geno og Norsvin samarbeider tett med sine eiere.

Geno får for eksempel ikke utviklet sin genetikk eller produkter hvis selskapet ikke samarbeider tett med eierne sine.

Det er viktig med et sterkt landbruk, og et årsverk i landbruket skaper flere årsverk videre i verdikjeden, der genetikkbedriftene igjen får muligheter til å skape nye arbeidsplasser.

Nye internasjonale klimaløsninger

I Norge er dyrevelferden god, og det er også noe forbrukerne i økende grad er opptatt av. Videre brukes det lite antibiotika i norsk matproduksjon og helsestatusen er god.

Bærekraftig matproduksjon, sunn mat og god dyrevelferd er en økende trend over hele verden som Norge kan dra nytte av.

Eksempelvis arbeider Geno i disse dager med et prosjekt der målet er å avle frem en mer klimavennlig ku. Målet er å redusere mengde metangassutslipp fra kua. Videre forskes det i et annet prosjekt på fôropptak hos kyr der formålet er å avle frem en mer fôreffektiv ku.

Landbruk er viktig

I Norge er potensialet stort for å utvikle nye arbeidsplasser innen bioøkonomien. For å fortsette den positive trenden med bærekraftig matproduksjon, trenger vi et aktivt landbruk. Landbruket er sterkt, kompetansen høy, og vi er gode på teknologi. Sammen kan vi løfte hele verdikjeden.

Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster og Kristin Malonæs, administrerende direktør i Geno og styreleder i NCE Heidner Biocluster.

Les mer:
Styreleder i NCE Heidner Biocluster, Kristin Malonæs, ble denne uken intervjuet av NRK Innlandet om behovet for et sterkt landbruk i Norge.
Lytt til innslaget her: NRK Innlandet: et sterkt landbruk er viktig.

Norge er i verdenstoppen på genetikk og avl av husdyr, men for å lykkes med grønn omstilling og bioøkonomi, trengs  et sterkt landbruk, mener teknologibedrifter innen landbruksgenetikk.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS