Kick-off for nettverket NORSE

En samlet næring går sammen i kampen mot antibiotikaresistens, gjennom «Network for One Health Resistome Surveillance» (NORSE). Formålet med det tverrfaglige nettverket er å skape et system for å overvåke utviklingen av antibiotikaresistens i naturen, i næringskjeden, i dyr og i mennesker. 28. – 29. januar ble NORSE offisielt startet med kick-off-møte hos Folkehelseinstituttet i Oslo.

Publisert 13. februar 2020
Revidert 11. mai 2020
Skrevet av linn
Kick-off for nettverket NORSE
Øverst til høyre: Kristiane Haug Berg (NCE Heidner Biocluster). Nederst til venstre: Rafi Ahmad (Høgskolen i Innlandet).

«Network for One Health Resistome Surveillance» (NORSE) er støttet av Norges forskningsråd, og består av offentlige og private institusjoner, som universiteter, sykehus og industri. NCE Heidner Biocluster og Klosser Innovasjon er industripartnere i prosjektet, og Rafi Ahmad ved Høgskolen i Innlandet leder en av arbeidspakkene.

Én helse i fokus

«One health» – Én helse, beskriver sammenhengen mellom folkehelse, dyrehelse og miljøhelse, og det er viktig å fokusere på alle disse sektorene for å få bukt med problemet med antibiotikaresistens, da resistente bakterier ikke kjenner noen grenser. En Én helse tilnærming vil bedre oversikten over resistensutviklingen i Norge og bidra til økt forståelse av hvordan resistente bakterier spres i ulike miljøer.

Nettverket vil jobbe for å få systemene for resistensovervåkning hos mennesker, dyr og miljø til å samarbeide bedre enn de gjør i dag, og med dette få et mer helhetlig bilde av situasjonen både i Norge og globalt.

Hovedmålene med NORSE-nettverket er:

Målrettet innsats

NORSE skal gi økt kontakt og samarbeid på tvers av sektorene, og bidra til langsiktig, målrettet innsats mot antibiotikaresistens. Kick-off-møtet ble særlig brukt til å bli bedre kjent deltakerne imellom, samt oppdatere hverandre på resistensovervåkning i de forskjellige sektorene i dag. Klyngeleder i NCE Heidner Biocluster, Kristiane Haug Berg, og prosjektleder i Klosser Innovasjon, Nis Valentin Nielsen, fortalte om hvordan vi jobber med problematikken, og hvordan våre medlemmer kan bidra til å finne gode, innovative løsninger. Det ble også nedsatt en arbeidsgruppe til hvert av de 3 hovedmålene.

Deltagere fra NORSE møttes tidligere under konferansen «Biotown One health» på Hamar i november 2019, hvor det også var premiere på filmen «Én helse»:


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS