Kan avl øke potensialet i norsk insektproduksjon?

Et spennende, nytt initiativ i NCE Heidner Biocluster har fått forprosjektmidler fra Forskningsrådet for å se om det er mulig å avle frem en bedre melorm til fôr og mat. Prosjektet kobler en nyskapende insektsindustri i vekst med verdensledende avlskompetanse.

Publisert 11. oktober 2022
Revidert 25. april 2023
Skrevet av Siv
Kan avl øke potensialet i norsk insektproduksjon?
Fotokred_hvit Invertapro AS

– I 2050 er verdens befolkning spådd å bli hele 9 milliarder mennesker. Samtidig vil verdens matarealer bli mindre og klimaendringene vil utfordre den globale matproduksjonen. Insekter har derfor blitt løftet frem som en areal- og ressurseffektiv proteinkilde til både folk og dyr, forteller prosjektleder for Innovasjon og bærekraft i NCE Heidner Biocluster, Brit Rønning Johansen. 

Insekter er en kilde til proteiner av høy kvalitet, i tillegg til at de krever langt mindre fôr, vann og arealer enn større produksjonsdyr. 

– I tillegg kan insektene oppsirkulere restressurser med lav verdi til høyverdige ingredienser i fôr og mat, og dermed bidra til en mer sirkulær matproduksjon, forklarer Rønning Johansen.

Flere aktører i næringen har nå mottatt midler fra Forskingsrådet for å kartlegge mulighetene ved å opprette et avlsprogram for norsk melorm.

Utnytter avlskompetanse på nye arter

I Norge er insektsnæringen relativt ny, men potensiale for vekst er stort. Det globale insektsmarkedet spås å nå nesten 2 milliarder dollar innen 2028.  

– I Norge ligger vi langt fremme innen avl på fisk og husdyr og flere av klyngemedlemmene er fremst i verden innen sine fagfelt. Nå ønsker vi å se på muligheten om det er mulig å lære noe av avlsprogrammene fra de tradisjonelle husdyrproduksjonene for å ta ut vekstpotensialet i den nye næringen, sier Rønning Johansen. 

Avlsarbeid kan gi konkurransefortrinn

I forprosjektet skal det bygges kunnskap om et mulig avlsprogram for melorm. Melormen er larvestadiet til melbillen og er en naturlig del av den norske insektsbestanden. 

I tradisjonell fisk- og husdyrproduksjon har selektiv avl vært et effektivt verktøy for å øke både produktiviteten og effektiviteten over tid. 

– Produktiviteten og lønnsomheten i de tradisjonelle husdyrene er kraftig forbedret på grunn av systematisk avlsarbeid. Vi tror vi kan forvente tilsvarende forbedringer også på insekter som melorm. Vi skal derfor se på om selektiv avl er mulig for futvalgte egenskaper, sier prosjektleder og daglig leder i Aninova, Marte Wetten. 

Aninova jobber med forskning og utvikling av verktøy for avlsarbeid på hund,  kjøttfè og fisk. Prosjektet skal knytte sammen enkeltstående insektsprodusenter med avlsmiljøet på Hamar og Ås og utnytter den unike kompetansen disse miljøene har innen avl.

– Vi vet det jobbes med insektsavl i andre kommersielle miljøer internasjonalt. Det er dermed viktig at vi henger med i utviklingen for næringens fremtidige konkurranseevne, sier Wetten. 

Mindre importavhengig med egenproduserte insekter 

Melorm er en av to typer insekter som er tillatt som fôrkilde til kjæledyr, pelsdyr, fisk, fjørfe og svin i Norge i dag. Likevel er mesteparten av proteinkilden i kraftfôr til norske fisk og husdyr i dag importerte soyaproteiner.

– Om vi lykkes med en oppskalering av norsk insektsproduksjon så vil vi kunne produsere proteiner selv og dermed redusere importavhengigheten, sier Giuseppe Russo, produksjonssjef i Invertapro.

Invertapro er en av insektsprodusentene som deltar i prosjektet og produserer insektprotein, insektolje og gjødsel. 

I Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi peker Deloitte på at en mulig framtidig mangel på fôr er den største barrieren for utvikling av den norske havbruksnæringa på lang sikt. 

– Det er derfor strategisk viktig å utvikle alternative bærekraftige fôrprodukter som kan erstatte importerte plantebaserte råvarer, sier Russo. 

Melorm kan brukes til både fôr og gjødsel. I tillegg kan de utnytte råstoff som i dag blir sett på som avfall. Foto: Invertapro.

Insektproduksjon er sirkulær økonomi i praksis  

Insekter kan også være nøkkelen til å øke sirkulariteten i norsk matproduksjon. Melorm kan spise restråstoffer av organisk materiale fra jordbruk, industriell matproduksjon eller matavfall fra husholdinger. 

I tillegg er larvenes avføring et ypperlig gjødselingrediens. Norinsect produserer såkalt frass, et gjødselprodukt og biprodukt, fra insektproduksjonen til proffmarkedet. 

– Oppdrett av insekter er sirkulær økonomi i praksis fordi de utnytter lokale ressurser av det vi i dag kaller avfall til høykvalitetsproteiner, sier Harald Espeland, daglig leder i Norinsect.

Om prosjektet: 

Samtlige prosjektdeltakere er medlemsvirksomheter i næringsklyngen NCE Heidner Biocluster som har bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi som sitt arbeidsfelt:

  • Aninova jobber med forskning og utvikling av verktøy for avlsarbeid på hund,  kjøttfè og fisk
  • NorInsect AS produserer insektprotein, insektfett og frass (gjødsel) rettet inn mot markeder som fiskefôr, fjørfefôr, svinefôr og petfood, samt proffmarkedet for gjødsel. 
  • Invertapro ble etablert i 2016 og er en produsent av insekter. De har i dag et anlegg på 1000 m2 som har vært i drift siden 2019. Hovedproduktene er insektprotein, insektolje og frass (gjødsel).
  • NMBU, Fakultet for biovitenskap 
  • Klosser Innovasjon AS er et kompetanse- og innovasjonsmiljø som arbeider for å skape vekst hos bedrifter i Innlandet, og bioøkonominæringen nasjonalt. Klosser Innovasjon administrerer NCE Heidner Biocluster, Norges ledende næringsklynge innen grønn bioøkonomi og bærekraftig matproduksjon.

Prosjektet har fått støtte fra Regionale Forskningsfond Innlandet


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS