Innspill til ny sirkulærøkonomistrategi

Den 4. mars inviterte Landbruks- og matdepartementet, sammen med Innovasjon Norge og Norges forskningsråd, aktører i landbruks- og matsektoren til et innspillseminar om landbrukets bidrag i bioøkonomien og sirkulær økonomi. NCE Heidner Biocluster var en av tre aktører som var invitert inn til å holde et innlegg på seminaret.

Publisert 5. mars 2020
Revidert 11. mai 2020
Skrevet av linn
Innspill til ny sirkulærøkonomistrategi
Prosjektleder for innovasjon og bærekraft i NCE Heidner Biocluster, Brit Rønning Johansen, presenterte gode eksempler og ønsker fra klyngen.

Granavolden-erklæringen slår fast at «Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, og utarbeide en nasjonal strategi om sirkulær økonomi»

For NCE Heidner Biocluster er det viktig å påpeke at vi i Norge har råstoffer og teknologi som er ekstra velegnet i en sirkulær økonomi. Økt ressurseffektivitet er et sentralt premiss bak en sirkulær økonomi og takket være langsiktig dyreavl og planteforedling har vi i dag en høyere produksjon med mindre innsatsfaktorer og redusert svinn. Vi har trygge råstoffer og et godt system for mattrygghet. Disse unike fordelene må vi ta vare på, og det må legges til rette for at vi kan få økt verdiskaping ut av disse, bl.a. ved at myndighetene må sikre langsiktige og forutsigbare rammebetingelser, og bidra til at det etableres et marked for de som utvikler mer bærekraftige løsninger.

En utfordring i så måte er også regulatoriske barrierer. Myndighetene og kanskje spesifikt Mattilsynet bør få i oppgave å jobbe proaktivt for å støtte innovasjon og utvikling av nye næringer. Det vil kunne bety mye for om Norge skal lykkes med omstilling til en sirkulær bioøkonomi. Det er også nødvendig med virkemidler også i vekstfasen og som ikke er så sektorspesifikke som de som finnes i dag, men som stimulerer til samarbeid på tvers. Store endringer på systemnivå er nødvendig, og i denne sammenhengen er det viktig å støtte oppunder det som allerede er etablert – klyngene skaper godt samarbeid mellom sine medlemmer, men også mellom klynger i ulike sektorer. NCE Heidner Biocluster har etablert gode samarbeid med blå sektor og helsesektoren, som vi vil styrke ytterligere framover.

Prosjektleder for innovasjon og bærekraft i NCE Heidner Biocluster, Brit Rønning Johansen, presenterte gode eksempler og ønsker fra klyngen.

Arbeidet med regjeringens sirkulærøkonomistrategi ledes av Klima- og miljødepartementet, og de vil legge til rette for innspill spesifikt knyttet til denne strategien. NCE Heidner Biocluster vil fremover jobbe med et skriftlig innspill til strategien, i tillegg til innlegget på innspillseminaret.

Les mer hos regjeringen.no


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS