Få hjelp til fremdrift i innovasjonsarbeidet av Kongsberg Innovasjon

Digitalisering og smart bruk av ny teknologi blir viktigere og viktigere for å sikre konkurransefortrinn. Denne vinteren tilbyr NCE Heidner Biocluster i samarbeid med Kongsberg Innovasjon, Norges ledende innovasjonsmiljø innen digital teknologi, medlemsbedriftene i klyngen en fasilitert innovasjonsprosess med fokus på digitalisering og ny teknologi.

Publisert 14. januar 2021
Revidert 26. januar 2021
Skrevet av Katarina
Få hjelp til fremdrift i innovasjonsarbeidet av Kongsberg Innovasjon
Illustrasjonsbilde.

– Gjennom innovasjonsprosessen vil din bedrift få bistand i prosjekter som er viktige for bedriftenes digitale utvikling. Programmet er designet for å gi faktisk og konkret fremgang og progresjon i bedriftenes prosjekt underveis i kursforløpet, sier Katarina Nordtun Ruud, prosjektleder digitalisering og internasjonal kommersialisering i NCE Heidner Biocluster.

Hvorfor melde seg på?

– I en stadig mer krevende tid med tøffere konkurranse og en myriade av nye teknologier og offentlige krav, er det utfordrende å vite hvordan bedriften skal kunne utnytte dette sammen med kjernekompetansen for å styrke bedriftens konkurransekraft, forteller Torkil Bjørnson i Kongsberg Innovasjon. Bærekraft er en viktig driver for innovasjon, mens nye teknologier muliggjør innovasjon. Smart bruk av ny teknologi, kunnskap, nettverk og kundeforståelse blir derfor stadig viktigere.

Per i dag foregår det en rekke prosjekter hos medlemsbedriftene som tar utgangspunkt i utnyttelse av ny teknologi. Med dette programmet er det muligheter til å få «fortgang» i allerede påbegynte prosjekter, eller man kan få en sjanse til å realisere en idé man ellers kanskje ikke har tid og kapasitet til å ta tak i.

– Vi i klyngeadministrasjonen tror også at det innenfor klyngen kan være potensial for fellesprosjekter og felles kompetanseløft på tvers av bedriftene som kanskje kan utløses i en slik prosess, sier Nordtun Ruud.

– Det er viktig å presisere at man i løpet av dette programmet vil jobbe konkret med sitt prosjekt, og vi håper medlemmene våre ser det som verdifullt å delta, fortsetter Nordtun Ruud.

Informasjonsmøte

– Torsdag 28. januar arrangerer vi et informasjonsmøte der du får vite mer om hva du kan forvente å lære ved å delta på dette programmet, sier Nordtun Ruud. Møtet starter kl. 10.00. Ønsker du å delta, send en e-post til katarina@nullklosser.no.

– Deltagelse på informasjonsmøtet er uforpliktende, og du kan bestemme i etterkant om du ønsker å melde deg på selve programmet, forklarer hun.

Fasiliteres av Kongsberg Innovasjon

Kongsbergindustrien har gjennom flere tiår lykkes med å ta globalt ledende markedsposisjoner i mange krevende bransjer, spesielt knyttet til komplekse systemer. Bakgrunnen for dette er et tett samarbeid med krevende kunder, smart bruk av ny teknologi og en helhetlig innovasjonsprosess, ledende kompetanse og kultur for endring, omstilling og nyskaping.

NCE Heidner Biocluster henter inn Lasse Bjørkhaug, (strategisk produktutvikling), Torkil Bjørnson (senior innovasjonsrådgiver) og Ida Husjord (industridesigner) til et unikt kompetanseløft innen innovasjonsprosesser med fokus på digitalisering og ny teknologi.

Deling av kompetanse og innovasjon på tvers av bransjer er Kongsbergklyngens DNA. Denne kompetansen stilles til rådighet for Heidner-bedriftene i innovasjonsprogrammet, slik at deltagende bedrifter kan få tilført ny kompetanse for å videreutvikle egne prosjekter, samt styrke egen konkurransekraft.

Målet er å bidra til å øke bedriftenes forståelse av viktigheten av helhetlig innovasjon som ofte kan resultere i nye forretningsmodeller.

Programmets oppbygging og praktisk informasjon

Informasjonsmøte på Teams 28. januar kl. 10.00
Meld deg på her. (Påmeldingsfrist er 27. januar)

Tre individuelle (1:1) møter pr bedrift (digital gjennomføring).
Her vil bedriftene få tilgang til relevant fagekspertise tilpasset bedriftens egen case.
1:1 møter gjennomføres før-, mellom- og etter heldagsworkshopene.

To felles heldagsworkshop, 23. mars og 27. april.
Her vil bedriftene få tilskudd til sin egen helhetstenkning, få tips og råd om videre robust utvikling, og få faglig påfyll innen relevante fagområder. Ambisjonen er at bedriftene skal få verdifulle og konkrete bidrag for videreutvikling av egen case, økt sin egen kompetanse og utvidet sitt innovasjonsnettverk.

Heldagsworkshopene er planlagt gjennomført ved fysisk samling på Hamar, men vi tar forbehold om smittesituasjonen i samfunnet.

Dette er et eksklusivt tilbud til klyngens medlemsbedrifter og det er begrenset antall plasser. Kurset har kapasitet for kun åtte bedrifter, og medlemmer av temagruppene digitalisering og VR/AR blir prioritert ved stor pågang.

For spørsmål ta kontakt med prosjektleder Katarina Nordtun Ruud på katarina@nullklosser.no

Påmelding kan gjøres via dette skjemaet. Påmeldingsfrist: 10. februar 2020.

Deltagelse er gratis for medlemmer av NCE Heidner Biocluster.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS