EU-kommisjonen foreslår betydelige lettelser i regulering av genredigerte planter.

Etter fremveksten av nye genteknologier som CRISPR de siste årene har debatten rast om hvordan de bør reguleres: skal genredigerte planter, dyr og mikroorganismer klassifiseres som genmodifiserte organismer (GMO) eller ikke? 

Publisert 5. juli 2023
Revidert 5. juli 2023
Skrevet av Sigrid
EU-kommisjonen foreslår betydelige lettelser i regulering av genredigerte planter.
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
5. juli legger EU-kommisjonen frem et nytt lovforslag for genredigerte planter.

– I de fleste deler av verden er svaret nei – er det laget en genetisk endring som også kunne vært fremskaffet konvensjonelt, regnes ikke organismen eller produktet som GMO, sier Sigrid Bratlie, prosjektleder genteknologi i NCE Heidner Biocluster.

 – I Europa, inkludert Norge, er derimot svaret ja fordi definisjonen av en GMO inkluderer alle planter, dyr og mikroorganismer fremstilt med genteknologi – uavhengig av produktets karakter. Men en slik one-size-fits-all-tilnærming er verken risikoproporsjonalt eller hensiktsmessig har EU-kommisjonen konkludert etter flere års utredning av saken, fortsetter hun.

Blant annet står det strenge regelverket i veien for at teknologien skal kunne brukes til å oppnå målene i EUs Green Deal om mer bærekraftig mat og hemmer spesielt tilgang på teknologien for små og mellomstore bedrifter.  

Nytt lovforslag for genredigerte planter

I dag, 5. juli, legger EU-kommisjonen derfor frem et nytt lovforslag for genredigerte planter.

De viktigste punktene er:

Likheter med norsk NOU 

– Forslaget fra EU-kommisjonen har store likhetstrekk med forslaget fra flertallet i Genteknologiutvalget, som la frem NOUen «Genteknologi i en bærekraftig fremtid» i starten av juni, forklarer Bratlie.

Her er de viktigste likhetene og forskjellene:

Hva skjer nå?

– Det skjer altså mye spennende og viktig politikk på genteknologiområdet både i EU og i Norge som vil sette rammer for norsk innovasjon, sier Bratlie.

Norge er tett bundet til EUs matpolitikk, og alle regelverksendringer i EU vil derfor få betydning i Norge. Samtidig har Norge et visst nasjonalt handlingsrom. Det blir viktig at alle interessenter bidrar i høringen av Genteknologiutvalgets NOU til høsten slik at norsk regelverk og norsk posisjon inn i EU-prosessene blir så gode som mulige. 

– På hvilket tidspunkt regelverksendringer er på plass, er vanskelig å spå. Men at de kommer, synes rimelig sikkert, avslutter Bratlie.

Les mer:

Du kan lese lovforslaget her: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
Presseinformasjon fra EU-kommisjonen finner du her: Frequently Asked Questions: Proposal on New Genomic Techniques


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS