Eidsiva er ny samarbeidspartner i klyngen

Eidsiva er et av Norges største energi- og infrastrukturselskap. Eidsivas mål er å gi god, langsiktig avkastning, være en sikker leverandør av strøm og fiber, utvikle fornybar energi, samt bidra til vekst og utvikling. I klyngen vil selskapet bidra inn på problemstillinger og temaer knyttet til bærekraft og innovasjon.

Publisert 26. januar 2021
Revidert 26. januar 2021
Skrevet av linda-theres
Eidsiva er ny samarbeidspartner i klyngen
Fotokred_hvit Eidsiva
Eidsiva er ny samarbeidspartner i klyngen.

Fornybar energi er en forutsetning for bedre klima og miljø, og effektiv infrastruktur er kritisk for et velfungerende samfunn. Eidsivas mål er å hele tiden å leve opp til visjonen «drivkraft for nye muligheter» og skape verdi for kundene ved å tilby nye, smarte og bærekraftige løsninger.

Bidrar til samfunnsutvikling

– Som en del av samfunnsansvaret vårt, bidrar Eidsiva til utvikling innenfor områder som ikke er direkte knyttet opp til vår kjernevirksomhet, sier Lars Roar Næsset, direktør digitalisering og innovasjon i Eidsiva.

Eidsiva Lars Roar Næsset, direktør digitalisering og innovasjon i Eidsiva.

– Dette betyr at vi investerer i kompetanse, innovasjon og næringsutvikling, som igjen er avgjørende for videre utvikling av ny teknologi og grønne løsninger, fortsetter Næsset.

Årlig brukes det betydelige midler på innovasjon, kompetanse og næringsutvikling i Eidsivakonsernet. Ett av tiltakene er å bidra til å trekke ledende kompetanse og ny næringsvirksomhet til Innlandet.

Økt innovasjon i klyngen

Å være medlem i NCE Heidner Biocluster betyr at en er en del av en bransjeklynge som arbeider for økt samhandling og innovasjon blant medlemmene.

– Eidsiva styrker NCE Heidner Bioclusters forutsetninger for å utvikle nye løsninger. Jeg er glad for at selskapet ønsker å samarbeide med oss, og at de ønsker å bidra inn i klyngens prosjekter, sier Kristiane Haug Berg, daglig leder i NCE Heidner Biocluster.

– Klyngen er en attraktiv utviklingsarena for aktører innenfor hele verdikjeden for bærekraftig matproduksjon. Nå får bedriftene i klyngen tilgang til ny og spennende kompetanse som kan bidra innen innovasjon, sier Haug Berg.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS