Cyber Security Program ble en suksess

I løpet av de siste seks månedene har matindustrien tatt et stort skritt fremover i kampen for å sikre næringen mot cybertrusler. Et nyskapende samarbeid mellom 28 aktører har vært hjertet av denne reisen. 

Publisert 12. september 2023
Revidert 13. september 2023
Skrevet av Thomas
Cyber Security Program ble en suksess
Fotokred_hvit Thomas Selvaag Moss
- I dag kan vi se tilbake på de siste månedene med stolthet og optimisme. Gjennom vårt felles arbeid har vi etablert et fundament som vil styrke bioøkonomiindustrien i årene som kommer. Sammen kan vi sikre en tryggere fremtid for matindustrien og forbrukere over hele verden, sier sier prosjektleder i NCE Heidner Biocluster og programleder for NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program Anja Løkken Stokke. Her sammen med Regine Behrens Dyreng, leder Klosser Resiliens og Elverumsregionen.

– NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program har ikke bare økt cybersikkerheten i matindustrien, men også satt standarden for hvordan ulike sektorer og organisasjoner kan samarbeide for å beskytte våre globale ressurser, sier prosjektleder i NCE Heidner Biocluster og programleder for NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program Anja Løkken Stokke.

Voksende bekymring ble pilotprogram

Cybertrusler mot matindustrien er en voksende bekymring. Fra datainnbrudd i store matprodusenters systemer til ransomware-angrep på logistikkselskaper, har bransjen blitt et yndet mål for cyberkriminelle. For å møte denne utfordringen ble NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program initiert (Gjør bedriftene rustet mot cyberangrep).

– Pilotprogrammet brakte sammen representanter fra akademia, det offentlige, start-up, det private, organisasjoner og klynger. De ulike aktørene satte konkurranse og interessekonflikter til side for å jobbe for et felles mål: å sikre fremtidens matproduksjon og matsikkerhet, forteller Løkken Stokke.

Bevisstgjøring som et middel for å bekjempe cybertrusler 

– Når ansatte er bevisste og engasjerte i å beskytte mot cybertrusler, blir de en viktig del av forsvaret mot potensielle angrep, og cybersikkerheten blir en integrert del av virksomhetens DNA, sier førsteamanuensis Gaute Wangen ved NTNUs institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi/CTO i Diri AS. 

Bevisstgjøring som våpen har vært en sentral strategi i dette programmet. Deltakerne har gjennom programmet blant annet lært at det er ikke nok å bare investere i tekniske sikkerhetsløsninger; det er like viktig å skape en kultur hvor ansatte og interessenter forstår viktigheten av cybersikkerhet. Gjennom programmet har tematikken IT sikkerhet blitt løftet innad i virksomhetene, og fått forankring blant toppledelsen. 

Pilotprogrammet samlet deltakere fra ulike sektorer, inkludert akademia, offentlig sektor, oppstartsselskaper, privat næringsliv, frivillige organisasjoner og klynger.

Kunnskapsdeling på tvers

I programmet har man sammen skapt en god takhøyde for deling på tvers av avdelinger, organisasjoner og sektorer. I en verden hvor trusselbildet stadig endres, er det avgjørende å bryte ned siloer og etablere kanaler for kunnskapsdeling. Dette gjør det mulig for ulike aktører å dra nytte av hverandres innsikt og erfaringer, i tillegg til at det fremmer sterkere samarbeid og innovasjon. 

– Deling, trening og læring vil forbli nøkkelkomponenter. Sikkerhetsarbeid er en kollektiv innsats som vil kreve vedvarende engasjement fra alle involverte parter. Men vi har allerede bevist at når vi står sammen, er vi sterke og i stand til å beskytte næringen bedre. Kunnskap er tross alt en ressurs som blir mer verdifull når den deles, sier Løkken Stokke. 

Veien videre

Selv om de siste seks månedene har vært preget av betydelige fremskritt, er kampen mot cybertrusler i matindustrien langt fra over. Det sterke samarbeidet som har blitt etablert, må fortsette å vokse og utvikle seg for å gjøre matindustrien bedre rustet til å møte det stadig skiftende trusselbildet. 

– I dag kan vi se tilbake på de siste månedene med stolthet og optimisme. Gjennom vårt felles arbeid har vi etablert et fundament som vil styrke bioøkonomiindustrien i årene som kommer. Sammen kan vi sikre en tryggere fremtid for matindustrien og forbrukere over hele verden, avslutter Løkken Stokke. 

Fakta om programmet: 

  • 28 aktører 
  • Over 70 mennesker har jobbet for å heve sikkerhetsnivået til matindustrien, enten som deltaker eller som samarbeidsaktør
  • 6 måneder langt kompetansehevingsprogram bestående av kurs, webinarer, work shops, praktiske oppgaver og mentorprogram
  • Programmet er utviklet og ledet av NCE Heidner Biocluster og finansiert av Innovasjon Norge
  • Samarbeidsaktørene er NTNU, Klosser Innovasjon, Norwegian Cybersecurity Cluster, Diri AS, NSM, Cyberforsvaret, Næringslivets Sikkerhetsråd, Datatilsynet, The AC, Agrecruit og Swisslinx

har du spørsmål om programmet? Ta gjerne kontakt med prosjektleder i NCE Heidner Biocluster og programleder for NCE Heidner Biocluster Cyber Security Program Anja Løkken Stokke.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS