Bærekrafthistorier: Riktigere bruk av antibiotika kan redde millioner

Overforbruk og feil bruk av antibiotika gjør at vi nå står overfor en stor global helsekrise. Ifølge FN kan antibiotikaresistens ta livet av over 10 millioner mennesker i 2050. Det haster med å finne løsninger på hvordan antibiotika kan brukes riktigere for å bremse resistensutviklingen.

Publisert 6. juli 2022
Revidert 22. november 2022
Skrevet av Siv
Bærekrafthistorier: Riktigere bruk av antibiotika kan redde millioner

Førsteamanuensis Rafi Ahmad ved Høgskolen i Innlandet jobber med å teste ut ulike metoder for å identifisere bakterier i urin- eller blodprøver.

En hurtigere bestemmelse av hvilken type bakterie som ligger bak infeksjon, vil bety en mer treffsikker og effektiv behandling og trolig vil bruken av antibiotika kunne reduseres betydelig, noe som igjen vil kunne bidra til å redde millioner av liv. Forskningsprosjektet mottok nylig 16 millioner.

Les mer her: Banebrytende antibiotikaforskning har blitt tildelt 16 millioner fra Forskningsrådet


Klyngens bærekraftshistorier

Økt bærekraft er et viktig fokusområde for klyngen og innebærer arbeid for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men også forsknings- og innovasjonsarbeid for å utvikle løsninger på de store miljø- og samfunnsutfordringene.

Historien fra Høgskolen i Innlandet er én av mange bærekraftshistorier fra våre medlemmer.


FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet er en forskning- og utdanningsinstitusjon med lokasjoner på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Lillehammer og Rena. Høgskolen er en tung forskningsaktør innen natur, biologi og miljø. I dag har høgskolen 171 doktorgradstipendiater og har som mål å drive med innovativ forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som er relevant, og som betyr noe for samfunnet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS