Påmelding: temagruppe bærekraft

Ledes av: Felleskjøpet Agri
Bærekraft er allerede en grunnpilar i virksomhetene og et viktig konkurransefortrinn for klyngens medlemmer.

Publisert 11. januar 2021
Revidert 8. juni 2022
Skrevet av linda-theres

Gjennom samarbeidet i temagruppe for bærekraftig business skal virksomhetene i enda større grad sikre verdiskaping på en tredelt bunnlinje: sosialt, miljømessig og økonomisk.

Dette innebærer arbeid både for å redusere virksomhetenes fotavtrykk, men ikke minst fokus på å  identifisere og utnytte innovasjonspotensialet som ligger i økt etterspørsel etter mer bærekraftige løsninger.

Deltakere i temagruppe for bærekraftig business ønsker å bidra til at FNs bærekraftsmål nås, og mener at samarbeid er en viktig forutsetning for å lykkes med dette.

Eksempler på aktiviteter:

Kontaktperson i klyngeadministrasjonen er Brit Rønning Johansen

Jeg ønsker å melde meg inn i temagruppe bærekraft

Temagruppe bærekraft

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS