Webinar: Biotown 2023 – AgriFoodTech: Nye teknologier for endret klima

Arrangementsansvarlig : Klosser Innovasjon, NCE Heidner Biocluster

Webinar: Biotown 2023 – AgriFoodTech: Nye teknologier for endret klima

2. november 2023

Webinar via Facebook Live 10:00-14:00

Sviktende jordhelse påvirker matproduksjonen globalt. Matjorda trues av overforbruk, miljøgifter og klimaendringer. Dette gir reduserte avlinger, tap av biologisk mangfold og klimaendringer. Opprettholdelse av god jordhelse er avgjørende for et bærekraftig landbruk. Gjennom å ta i bruk ny teknologi kan vi gjenopprette jordhelsen og bevare den for kommende generasjoner, samtidig som vi kan produsere mer mat på en mer bærekraftig måte.

Ønsker du å følge webinaret? Ingen påmelding nødvendig, men trykk SKAL på Facebook-arrangementet, så vil du få påminnelse om å se webinaret via Facebook Live:

PROGRAM

Programleder Olav Viksmo-Slettan

Åpning

AgrIFoodTech Norway-satsingen – hvor står vi i dag og hvilke mål skal vi nå.
Adm.dir. Frank Larsen i Klosser Innovasjon

1: Matjorden forringes – hvordan løser vi dette?

Hvordan ta vare på matjorda?

Det tar om lag tusen år for å danne et par centimeter med matjord. Ny teknologi kan bidra til at vi bedre tar vare på den matjorda vi har. Dette ved å forhindre erosjon eller ved å gi matjorda optimal gjødsling og vanning. Faktisk så er det også mulig å friskmelde syk jord – og til og med omdanne sand til fruktbar jord.
Marit Mjøen Solem, gründer og daglig leder i FindMy, André Skoog Bondevik, daglig leder i AgDir og og Hans Kristian Westrum, gründer og CGO i SoilSteam, TBA

Slik kan vi fornye matjorda

Over tid utarmes jorda for næringsstoffer. Hvordan kan vi med ny teknologi omdanne matavfall til næringsrik jord og gjødsel med høy kvalitet, eller ta vare på og tilføre viktige næringsstoffer til jorda?
Grete Olsbye, adm.dir. i Sirkula og Trond Lund, leder forretningsutvikling i N2 Applied, TBA

2: Teknologi for effektiv og bærekraftig matproduksjon

Digital omveltning i jordbruket

Verden trenger mer mat produsert på en bærekraftig måte. Norske bedrifter sitter på deler av løsningen gjennom egenutviklet og unik teknologi for økt og bærekraftig matproduksjon. Dette skaper en digital omveltning i jordbruket.
Nils Helset, Digifarm, Ole Kind, daglig leder i SoilMate, Christian Schøyen, daglig leder, Mimiro, TBA

Endelig har vi verktøyet

Med teknologimuligheter som CRISPR har vi endelig et verktøy som kan løse de store utfordringene som matprodusenter opplever med et klima i endring. Hvorfor bør vi ta CRISPR i bruk, og hva klarer dette konkret å løse?
Sigrid Bratlie, prosjektleder i NCE Heidner Biocluster

Plantene i jordbruket

Plantegenetikk og bioteknologi spiller en avgjørende rolle for å møte klima- og bærekraftutfordringene. Både når det gjelder bedre plantehelse, tilpasning til klimaendringer, økt avlingseffektivitet, plantesykdommer, forbedret matkvalitet og bevaring av biodiversitet. Hva er mulighetene – og barrierene?
Kristin Børresen, daglig leder i Graminor, Tage Thorstensen, gründer og daglig leder i AgriBiotix og Simen Myhrene, daglig leder i PlantSauna

3: Hvem tar regninga for bærekraftig mat?

Det utvikles stadig spennende teknologier som løser nåværende og fremtidige utfordringer i landbruket. Hvordan stimulere bedriftene til fortsatt teknologiutvikling som verden trenger? Hvem tar regninga for investeringer i bærekraftig landbruksteknologi?
TBA

Kommende arrangementer
Framtidsrettet effektivitet: Hvordan Völur gjennom bruk av AI optimaliserer kjøttindustrien
Fotokred_hvit Adobe Stock/NCE Heidner Biocluster
Framtidsrettet effektivitet: Hvordan Völur gjennom bruk av AI optimaliserer kjøttindustrien

28. mai 2024 Microsoft Teams
10:00-11:00

Se program
Virkemiddel-workshop
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
Virkemiddel-workshop

Fortløpende

Se program

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS