Statusrapport for Agritech-katapult: Hva har skjedd siden sist?

Arrangementsansvarlig : NCE Heidner Biocluster

Statusrapport for Agritech-katapult: Hva har skjedd siden sist?

15. juni 2022

Microsoft Teams 13:00-14:30

Påmelding

Nasjonal satsing på AgriFoodTech

Norge har store muligheter for å øke verdiskapingen på basis av landbruksteknologi. NCE Heidner Biocluster ble av teknologibedriftene i landbruket høsten 2021 bedt om å se på muligheten for etablering av en agritech-katapult på vegne av næringa.

Nasjonal mobilisering for internasjonale målsettinger

Landbruksteknologi er et stort og viktig satsningsområde, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom felles satsing har bedriftene identifisert store markedsmuligheter ved å eksportere norsk landbruksteknologi.

Kraftsamling for agritech-katapult

Sentrale klyngebedrifter og forskningsmiljøene rundt landbruksteknologi ble invitert til et oppstartsmøte for etablering av katapult tilbake i 2021, etterfulgt av mindre møter med flere av bedriftene. Vi har vært i en prosess hvor vi har jobbet med å kartlegge interessen fra næringslivet. Hva har de behov for og hvordan ønsker de å benytte dette.

Ola Hedstein jobber sammen med oss i dette arbeidet og vil i seminaret gi en statusoppdatering på hva som har blitt gjort, samarbeidsallianser som er inngått og veien videre med et nasjonalt Landslag innen AgriFoodTech.

Meld deg på her:

Påmeldingsfristen for dette arrangementet er utløpt, og du kan dessverre ikke melde deg på.

Kommende arrangementer
Gården som ressurs – muligheter innen fremtidens landbruk
Gården som ressurs – muligheter innen fremtidens landbruk

28. mars 2023 Tidligere Hveem forsøksgård, Totenvegen 423, 2850 Lena
18:00-21:00

Se program
Årsmøte og eiersamling NCE Heidner Biocluster
Fotokred_hvit Rakel J. Berg
Årsmøte og eiersamling NCE Heidner Biocluster

12. april 2023 Teams/Biohus Rom 2N1102, Holsetgata 22, 2317 Hamar
11:30-15:00

Se program
Erfaringsutveksling: Tryggere mat og bedre dyrevelferd med digitalisering
Fotokred_hvit urbans78 - stock.adobe.com
Erfaringsutveksling: Tryggere mat og bedre dyrevelferd med digitalisering

20. april 2023 Microsoft Teams
13:00-14:00

Se program

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS