Webinar: Forberedt; Landbrukets klimaplan

Arrangementsansvarlig : NCE Heidner Biocluster

Webinar: Forberedt; Landbrukets klimaplan

3. mars 2021

Microsoft Teams 13:00-14:00

NCE Heidner Biocluster inviterer til webinar om Landbrukets klimaplan med Johanne Sæther Houge, klimarådgiver i Norges Bondelag.

Som et tilbud til deltakere i temagruppe for bærekraft, og til andre interesserte i NCE Heidner Bioclusters medlemsvirksomheter, setter vi i dette webinaret fokus på landbrukets klimaplan – og hvilken betydning jordbrukets klimaavtale med regjeringen vil kunne få for bedriftene.

Dette webinaret er det første i en serie av korte og konsise foredrag rettet mot ledere og nøkkelpersoner i virksomheter som ønsker å være «forberedt» på endringene som følger med samfunnets økte fokus på klima og bærekraft. «Forberedt»-webinarene arrangeres den første onsdagen i hver måned.

Jordbruket inngikk i 2019 en egen klimaavtale med regjeringen om å kutte sine utslipp med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. Avtalen gir jordbruket selv ansvar for å peke på hvilke klimaløsninger som næringa skal gjennomføre for å oppfylle avtalen. Som følge av dette, lanserte en samlet næring Landbrukets klimaplan våren 2020, der det presenteres åtte satsingsområder.

For aktørene i landbruket vil tiltakene i klimaplanen med stor sannsynlighet påvirke deres virksomhet. Det kan være en fordel å kjenne til innholdet i denne, slik at en kan rigge seg strategisk for å redusere risiko, men også for å kunne gripe fatt i mulighetene som endringene representerer.

Johanne Sæther Houge er klimarådgiver i Norges Bondelag, og har hatt en aktiv rolle i utformingen av Landbrukets klimaplan. Hun har bakgrunn fra miljøbevegelsen og har bred erfaring innenfor skjæringspunktet politikk og næringsutvikling.

Johanne Sæther Houge, klimarådgiver i Norges Bondelag

Johanne vil fortelle om bakgrunnen for arbeidet med klimaplanen, og hvordan klimaplanen plasserer seg i kontekst av andre forpliktelser og mål knyttet til klima og bærekraft. Hun vil også gå gjennom de åtte satsningsområdene og diskutere hva de innebærer.

Meld deg på her:

Vennligst velg et gyldig skjema

Påmeldingsfrist: 1. mars.

Kommende arrangementer
Sett av datoen! Land møter hav-fôrum 18. september på Gardermoen 
Fotokred_hvit Land møter Hav
Sett av datoen! Land møter hav-fôrum 18. september på Gardermoen 

18. september 2024 Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport
10:00-16:00

Se program
Finansieringshjelp til ditt prosjekt
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
Finansieringshjelp til ditt prosjekt

Fortløpende

Se program

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS