FORBEREDT: Hva betyr nye nordiske ernæringsanbefalinger for norsk matproduksjon?

Arrangementsansvarlig : NCE Heidner Biocluster

FORBEREDT: Hva betyr nye nordiske ernæringsanbefalinger for norsk matproduksjon?

7. desember 2022

Microsoft Teams webinar 13:00-14:00

Påmelding

De gjeldende nordiske ernæringsanbefalingene (Nordic Nutrition Recommendations) ble publisert i 2012 og det pågår nå et stort nordisk samarbeid om å oppdatere disse med ny viten og med et mer helhetlig perspektiv. Arbeidet er ventet ferdigstilt med publisering av de nye nordiske ernæringsanbefalingene i juni 2023.

De nye nordiske anbefalingene, Nordic Nutrition Recommendations (NNR) vil i større grad enn før vil inkludere matvarebaserte kostråd og vil for første gang integrere bærekraft.

Martin Haaskjold Inderhaug er fagsjef bærekraft i Animalia og følger arbeidet med NNR2022 tett. Han vil fortelle hva man vet om dette arbeidet så langt, og hvilken betydning dette vil få for norsk matproduksjon generelt og norsk husdyrproduksjon spesielt?

Webinaret er gratis og åpent for medlemsvirksomheter i NCE Heidner Biocluster.


FORBEREDT- webinarene er en del av en serie korte og konsise foredrag rettet mot ledere og nøkkelpersoner som ønsker å være «forberedt» på endringene som følger med samfunnets økte fokus på klima og bærekraft. Forberedt-webinarene arrangeres den første onsdagen i hver måned.

Kommende arrangementer
Eksport og IPR-seminar
Fotokred_hvit Rakel J. Berg
Eksport og IPR-seminar

13. juni 2023 Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
09:30-15:00

Se program

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS