FORBEREDT: Åpenhetsloven

Arrangementsansvarlig : NCE Heidner Biocluster

FORBEREDT: Åpenhetsloven

4. januar 2023

Microsoft Teams Webinar 13:00-14:00

Påmelding

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli i år, og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger mellomstore og store virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger knyttet til ivaretakelse av mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden.

Foredraget holdes av Etisk handel Norge. Etisk handel Norge som har som formål å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.  Etisk handel Norge har 165 medlemsvirksomheter og bistår disse med å kartlegge, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser av innkjøpspraksis og produksjon.

Webinaret er gratis og åpent for medlemsvirksomheter i NCE Heidner Biocluster.
FORBEREDT- webinarene er en del av en serie korte og konsise foredrag rettet mot ledere og nøkkelpersoner som ønsker å være «forberedt» på endringene som følger med samfunnets økte fokus på klima og bærekraft. Forberedt-webinarene arrangeres den første onsdagen i hver måned.

Kommende arrangementer
Sett av datoen! Land møter hav-fôrum 18. september på Gardermoen 
Fotokred_hvit Land møter Hav
Sett av datoen! Land møter hav-fôrum 18. september på Gardermoen 

18. september 2024 Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport
10:00-16:00

Se program
Finansieringshjelp til ditt prosjekt
Fotokred_hvit Linda-Theres Trondsen
Finansieringshjelp til ditt prosjekt

Fortløpende

Se program

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS