FORBEREDT: Åpenhetsloven

Arrangementsansvarlig : NCE Heidner Biocluster

FORBEREDT: Åpenhetsloven

4. januar 2023

Microsoft Teams Webinar 13:00-14:00

Påmelding

Åpenhetsloven trådte i kraft i Norge 1. juli i år, og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger mellomstore og store virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger knyttet til ivaretakelse av mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden.

Foredraget holdes av Etisk handel Norge. Etisk handel Norge som har som formål å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø.  Etisk handel Norge har 165 medlemsvirksomheter og bistår disse med å kartlegge, forebygge og begrense eventuelle negative konsekvenser av innkjøpspraksis og produksjon.

Webinaret er gratis og åpent for medlemsvirksomheter i NCE Heidner Biocluster.
FORBEREDT- webinarene er en del av en serie korte og konsise foredrag rettet mot ledere og nøkkelpersoner som ønsker å være «forberedt» på endringene som følger med samfunnets økte fokus på klima og bærekraft. Forberedt-webinarene arrangeres den første onsdagen i hver måned.

Kommende arrangementer
Gården som ressurs – muligheter innen fremtidens landbruk
Gården som ressurs – muligheter innen fremtidens landbruk

28. mars 2023 Tidligere Hveem forsøksgård, Totenvegen 423, 2850 Lena
18:00-21:00

Se program
Årsmøte og eiersamling NCE Heidner Biocluster
Fotokred_hvit Rakel J. Berg
Årsmøte og eiersamling NCE Heidner Biocluster

12. april 2023 Teams/Biohus Rom 2N1102, Holsetgata 22, 2317 Hamar
11:30-15:00

Se program
Erfaringsutveksling: Tryggere mat og bedre dyrevelferd med digitalisering
Fotokred_hvit urbans78 - stock.adobe.com
Erfaringsutveksling: Tryggere mat og bedre dyrevelferd med digitalisering

20. april 2023 Microsoft Teams
13:00-14:00

Se program

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS