FORBEREDT: Åpenhetsloven

Arrangementsansvarlig : NCE Heidner Biocluster

FORBEREDT: Åpenhetsloven

4. januar 2023

Microsoft Teams Webinar 13:00-14:00

Åpenhetsloven tredte i kraft i Norge 1. juli i år og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger mellomstore og store virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger knyttet til ivaretakelse av mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og i hele verdikjeden.

Mer informasjon kommer.

Webinaret er gratis og åpent for medlemsvirksomheter i NCE Heidner Biocluster.


FORBEREDT- webinarene er en del av en serie korte og konsise foredrag rettet mot ledere og nøkkelpersoner som ønsker å være «forberedt» på endringene som følger med samfunnets økte fokus på klima og bærekraft. Forberedt-webinarene arrangeres den første onsdagen i hver måned.

Kommende arrangementer
Årsmøte NCE Heidner Biocluster 2021
Årsmøte NCE Heidner Biocluster 2021

02. desember 2022 Microsoft Teams
11:00-12:00

Se program
Erfaringsutveksling: Maskinlæring
Fotokred_hvit sittinan - stock.adobe.com
Erfaringsutveksling: Maskinlæring

14. desember 2022 Microsoft Teams
13:00-14:00

Se program

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på aktiviteter i klynga.

NCE Heidner Biocluster

NCE Heidner Biocluster
Holsetgata 22
2317 Hamar
post@heidner.no

Innlandet Fylkeskommune Innovasjon Norge Cluster management

Fasilitator

Klosser Innovasjon

2020 © NCE Heidner Biocluster | Dette nettstedet bruker cookies. Se vår personvernerklæring | Utviklet av Dialecta kommunikasjon AS